En el Ple extraordinari del passat dia 28 de juny de 2011, es van rebutjar pel grup municipal del PP, les dues propostes que va fer el grup municipal GCiE-Compromís.


La primera proposta exposada va ser la d’afegir a les tres Comissions Informatives proposades pel PP, una 4a Comissió Informativa d’impuls econòmic: ocupació, comerç, mercat, indústria, agricultura i turisme , que aglutinara les diferents activitats i sectors econòmics del poble, atesa la situació econòmica del nostre poble. El g.m. d’EU va votar a favor d’aquesta proposta, el PSOE es va abstindre i el PP va votar en contra.

La segona proposta, també rebutjada pel grup majoritari del PP, era la de nomenar els representants polítics del Consell Local de Participació Ciutadana (CLPCi) , per ser, curiosament, l’únic òrgan col·legiat de l’ajuntament o d’entitats de les que forma part aquest, que no es va fer constar en el punt 3 de l’ordre del dia.

Des de Gent de Castelló es va explicar que el CLPCi havia estat aprovat el passat dia 17 d’abril de 2008 per unanimitat de tots els grups en representació en la passada legislatura, que tenia aprovats tres projectes de participació (ràdio local; anuari d’activitats; voluntariat cívic) consensuats per tots els seus membres, inclòs el PP. Amb l’excusa d’aprovar el reglament orgànic municipal (ROM), i incloure en ell la nova regulació de l’àrea de participació ciutadana, el PP va decidir no nomenar els representants polítics del CLPCi i deixar-lo de moment “ aletargat ”, com es va dir des de l’alcaldia. A més a més, tampoc s’ha nomenat a cap regidor en l’àrea de participació ciutadana , que no apareix inclosa en cap de les tres comissions informatives constituïdes.

GCiE-Compromís

Castelló de la Ribera

2 de juliol de 2011