En el segon Ple extraordinari del passat dia 11 de juliol de 2011, es va aprovar pel grup municipal del PP, en el segon punt de l’ordre del dia, l’acord següent: “ Primer.- Posposar el nomenament dels representants del ple a la Comissió de Participació Ciutadana amb motiu de la pròxima redacció i aprovació del reglament oprgànic Municipal, que regularà la participació ciutadana. Segon.- Adquirir el compromís de redactar l’esborrany del Reglament Orgànic Municipal abans de finalitzar l’any 2011, així com aprovar-lo el més aviat possible ”.

Des del grup municipal Gent de Castelló i d’Esquerra-Compromís (GciEC), ens vam oposar totalment, plantejant-li una sèrie de preguntes a l’Alcaldia, que no les va contestar, i exposant la posició política del vot en contra de l’esmentat acord.

Adjuntem l’escrit de GCiEC explicat i presentat en el Ple.

Una vegada més, en contra de l’aprovació per unanimitat (inclòs els vots del PP) en la legislatura passada del Reglament del Consell Local de Participació Ciutadana (CLPCi), es queda aquest Consell sense el nomenament dels representants del Ple, i sense possibilitats de funcionar d’acord amb el reglament que està en vigor. I això significa que, de moment, es queden paralitzats els tres projectes consensuats per tots els membres del CLPCi (inclòs el PP) en l’anterior legislatura: el taller de ràdio local participativa; l’anuari d’activitats; el voluntariat cívic.

GCiE-Compromís

Castelló de la Ribera

19 de juliol de 2011

www.gentdecastello.org

Categories: Ajuntament