Guillermo Ferrús Granero, nascut a Castelló de la Ribera el 29 de juliol de 1960.
Vaig cursar estudis de Primària en el Severí Torres de Castelló.
De jove vaig aprendre l’ofici de llanterner i als 40 anys vaig tornar a estudiar per qualificar-me amb  els carnets d’instal·lador de gas i aigua. He treballat en diverses empreses del ram, coordinant equips d’operaris i també  he treballat com autònom. Actualment estic jubilat.
Afiliat a Comissions Obreres des de 1980.
He format part de la Junta Rectora de la Cooperativa del Camp  durant dos períodes.
Després de la pantanà vaig estar associat a AFIVA i APEMEDA i vaig participar activament per obtenir el subsidi de desocupació per als afectats.
Em vaig afiliar a Esquerra Unida  l’any 2000 i des del 2009 m’he incorporat al col·lectiu de Gent de Castelló i he estat representant del col·lectiu en el Forum de participació ciutadana de l’Agenda 21 local.
Ara he decidit implicar-me més en el col·lectiu i m’he presentat a les primàries per col·laborar més a millorar la gestió dels afers públics de Castelló. 


Salut


Manolo García Alcover, nascut a Castelló de la Ribera l’1   de gener   de 1976.
Vaig cursar estudis de l’EGB en el Severí Torres i en les monges de Castelló.
Des de jove i sempre he treballat en el sector de l’hostaleria i he regentat diversos bars a Castelló.
Per la meua pròpia situació d’invalidesa he estat interessat en la l’associacionisme per defensar la millora dels drets i les prestacions per a les persones dependents.
Des fa uns mesos m’he incorporat al col·lectiu de Gent de Castelló i, com m’ha agradat el seu sistema de treball per tractar els temes del poble i participar en l’ajuntament, he decidit presentar-me a les seus primàries per ajudar en el que puga.

Salut

Categories: Uncategorized