GCiE:C davant la proposta de pressupostos

El per què la posició de GCiE:C davant de la proposta de  pressupostos per a l’any 2013. Amb format pdf pugueu vorer els ingressos, inversions i despeses de l’ajuntament per al 2013. Després d’analitzar els documents i les conclusions de les reunions mantingudes en les últimes setmanes del mes de gener, arribem a les següents Saber més…

Idees o ocurrències en la Fira?

GCiE-Compromís mostra el seu desacord en el muntatge del betlem a l’entrada de l’Auditori Municipal Rex, ja que dificulta l’entrada i l’eixida als actes musicals del dia 15, concert tradicional de Fira de la Societat Musical Lira Castellonera, i 16, concert de corda de l’Orquestra Jove del Conservatori “Mestre Vert” Saber més…

Ple Ordinari per al dijous 21 de juliol

Democràcia és participar. La ciutadania s’ha d’implicar en els afers públics que ens afecten com a col·lectivitat. Una forma de participar és acudir personalment als plens de l’ajuntament. Per això, des de GCiE-Compromís vos recomanem a tots/es els castelloners/es que acudiu al proper Ple Ordinari de l’ajuntament del pròxim dijous Saber més…

Ple extraordinari per al dilluns 11 de juliol

Democràcia és participar. La ciutadania s’ha d’implicar en els afers públics que ens afecten com a col·lectivitat. Una forma de participar és acudir personalment als plens de l’ajuntament. Per això, des de GCiE-Compromís vos convidem a tots/es els castelloners/es que acudiu al proper Ple extraordinari de l’ajuntament del pròxim dilluns Saber més…

Constitució de la nova corporació

Intervencions de GCiE-Compromís en el ple de constitució de la nova corporació municipal. Els dos regidors de GCiE-Compromís, Óscar Noguera i Moisès Vizcaino van prometre el càrrec en el ple de constitució de la nova corporació municipal celebrat el dia 11 de juny de 2011, a les 18’30 h. en Saber més…

A tot el poble de Castelló

La delegació de gestió de la neteja, ornat i tancament dels solars del casc urbà I N F O R M A 1r.- Que la norma urbanística 21 de l’actual PGOU en vigor des de l’aprovació definitiva en 31 de gener de 1989, diu literalment: “Todos los solares no edificados Saber més…