Model d’ Ajuntament de GCiE

+ plural + democràtic + participatiu + transparent L’Administració Pública més immediata als ciutadans és l’ajuntament. Nosaltres volem un model d’ajuntament que siga un projecte compartit, amb més compromís ètic, amb més democràcia activa, més informació i més participació. Un ajuntament basat més en la voluntat política que en les Saber més…

Model de Municipi: Medi i Recursos

Proposem un poble mediambientalment sostenible: implantar energies renovables en els edificis públics i racionalitzar el consum. Crear el Servei d´Assessoria Mediambiental. Plantejar i executar l’Agenda 21. Potenciar la ubicació d’empreses respectuoses amb el medi i productores d’energies renovables. Protegir els espais naturals d’interès. Dinamitzarem l’economia local impulsant el polígon, les Saber més…

Model de Municipi: Les persones

El municipi som tots: l’ajuntament, i els ciutadans, individual i col·lectivament. La participació de tots en la vida municipal és l’essència de la política. Tot seguit, exposem les línies bàsiques del nostre model de municipi democràtic, valencià, sostenible, del benestar social, de la prosperitat i de la qualitat de vida: Saber més…