Finalitzada la primera fase de Primàries amb la proclamació dels aspirants a formar part de la  llista electoral del 2015, el propassat dijous es va reunir la Comissió de Primàries de GCiEC per concretar i ordenar la resta del processos d’aquestes Primàries.

Al llarg de la primera setmana de setembre es confeccionarà el cens electoral  amb les dades del cens propi de GCiEC, més les persones censades a Castelló que sol·liciten participar (mitjançant un escrit presentat als llocs habilitats per GCiEC o enviat a gcie2007@gmail.com), i també els joves majors de 16 anys que ho sol·liciten(mitjançant un escrit presentat als llocs habilitats per GCiEC o en gcie2007@gmail.com). A l’escrit de sol·licitud s’haurà d’adjuntar còpia del document oficial que permeta la seua identificació i comprovar la seua pertinença al cens electoral de Castelló (actualitzat des del de les últimes eleccions europees) o la seua residència o veïnatge a Castelló.


La segona setmana de setembre s’exposarà el cens així confeccionat als llocs habilitats per GCiEC (oficines  de l’agència Mister Ocio i …) i, allí mateix o a l’adreça gcie2007@gmail.com, es podran fer les al·legacions pertinents fins les 24 h del 14 de setembre.


Abans del 18 de setembre, una vegada resoltes totes les al·legacions presentades, es publicarà el cens definitiu al mateixos llocs habilitats per GCiEC.


Entre el 15 de setembre i el 4 d’octubre es farà la campanya electoral en tots els mitjans de difusió a l’abast de GCiEC (www.acicastello.orgwww.laveupv.com i les xarxes socials), per donar a conèixer el perfil dels candidats i les seues propostes, així com per moure a la participació de l’electorat castelloner en aquestes Primàries.


En el sopar d’estiu actiu, del proper 4 d’octubre, tindrem l’oportunitat de conèixer personalment a tots i cadascun dels aspirants i escoltar les seues propostes de futur.


I, finalment, el diumenge 5 d’octubre es faran les votacions de les Primàries de Gent de Castelló i d’Esquerra:Compromís.


Una vegada més us encoratgem a participar per decidir, tots plegats, el millor equip de persones per gestionar el futur més immediat de Castelló.

Categories: Uncategorized