El 31 de març passat, la majoria absolutista del PP de Castelló aprovà els pressupostos municipals per al 2015. Uns pressupostos que, a més de com tothom ha pensat ja arriben una mica tard, no estan pensats per afavorir el benestar social dels nostres veïns, sinó més bé per continuar instaurant la política de l’autoritarisme que este equip de govern ha executat durant tota la legislatura. Uns pressupostos elaborats unilateralment, sense cap tipus de participació ciutadana ni de la resta de la Corporació Municipal, un treball realitzat pels tècnics de l’Ajuntament davall el jou permanent de l’equip de Govern, en definitiva, uns pressupostos més pensats per a mantenir l’alcaldia i la responsabilitat de govern que per a fer una política social coherent amb les necessitats dels nostres veïns.

Per tot açò, votem un no rotund als pressupostos 2015 i aprofitem l’avinentesa per explicar perquè no els volem:
 

1. Durant tota la legislatura ens ha mancat, en forma i temps, la informació de caire polític necessària, que el govern actual està obligat a donar, per a executar una oposició d’acord amb el que el poble ens demana i mereix.

2. La improvisació amb què actua l’actual equip de govern, per la manca d’un efectiu i imprescindible programa d’actuació, fa que la gestió municipal estiga sotmesa a la precipitació i al desig d’acontentar els seus i donar-se autobombo. Esta tendència empenta a una perillosa precipitació i a rectificacions sobre la marxa que en res beneficien el nostre poble.

3. No podem estar d’acord amb la política de Recursos Humans que ha dut a terme l’equip de govern, que en ocasions ha incorregut en una presumpta prevaricació. Pensem que donar feina a aquells que comparteixen la seua ideologia és deixar de banda la resta de la ciutadania, cosa que no és acceptable en un sistema democràtic. El fet però, és resultat de les promeses fetes per aconseguir governar l’Ajuntament i que ara es veuen obligats a complir. Així, ‘col·loquen’ els seus afins en empreses paral·leles a la Diputació de València, en una clara mostra de menyspreu cap a la resta de la població i un atac directe als fonaments democràtics de convivència expressats en l’Estatut d’Autonomia i fins i tot en la Declaració Universal dels Drets Humans.
 


Tot açò palesa l’evident falta de coherència política que l’equip de govern del PP ha protagonitzat durant tota la legislatura. Cal recordar els atacs i promeses de l’actual alcalde contra el sistema de dedicació exclusiva (fins i tot l’enuig perquè aquest percebera un sou per aquesta funció) que mantenia el seu predecessor en el càrrec. El temps ha demostrat que els arguments esgrimits han esdevingut pures fal·làcies, ja que actualment el nostre alcalde i candidat a l’alcaldia pel PP, s’hi dedica exclusivament i cobra el mateix sou que l’anterior edil. A més, per defensar aquelles promeses inertes, argumentaven la professionalitat dels tècnics que treballen a l’Ajuntament per executar moltes de les feines assignades a l’alcaldia… Hui dia, el resultat de tota aquesta voràgine de mentides és el descrèdit a què estan sotmesos els funcionaris del nostre ajuntament, que lluny de rendibilitzar la seua feina, es veuen sotmesos a les peticions de l’equip de govern i, en cas de negativa, cerquen altres mitjans per aprovar els informes que ells desitgen. Una prova d’açò és la modificació de personal, en dos o tres llocs, que properament es durà a terme, malgrat el dictamen en contra fet des de la intervenció municipal. Sense oblidar com no, les reiterades ocasions en què des d’intervenció s’han mostrat contraris a la forma de pagar la productivitat.

Com no podria ser d’altra forma, des de GCIE-C votem no als pressupostos 2015. I ho fem perquè no creiem en una manera de fer política des de l’interès, des del benefici personal. Nosaltres apostem amb fermesa per la participació, i per això proposarem uns pressupostos participatius en què serà la gent qui decidisca en què hem de gastar els diners del nostre poble. No és una novetat, darrerament esta fórmula s’ha dut a terme a la veïna localitat d’Ontinyent amb un gran èxit de participació.

En definitiva, votem no a uns pressupostos que es basen en la improvisació, en el pagament de comptes personals pendents, uns pressupostos que arriben tard, on no tenen cabuda unes polítiques per al Benestar Social i per al benefici comú, uns pressupostos que són el fidel reflex d’una política mancada de talent, ètica i dignitat democràtica.

GCiE-Compromís