Ara pugueu escoltar el debat sobre el nivell de vinculació pressupostària


EU accepta la proposta de GCiE sobre el nivell mitjà de vinculació pressupostària

En el passat ple del dia 18 de setembre de 2008, el punt 3r de l’ordre del dia, tractava sobre la proposta de l’alcaldia per canviar de l’actual nivell restringit de vinculació jurídica que té ara l’execució del pressupost, al de un nivell d’obertura que garantira la màxima flexibilitat possible. Aquest nivell restringit s’havia amb l’aprovació del pressupost 2007 (prorrogat per a 2008) per l’anterior equip de govern del mateix grup d’EU.


Per a poder escoltar la moció i el debat del plenari
piqueu ací 1a. part
piqueu ací 2a. part


Aquesta proposta de l’alcaldia no es va passar a votació, donada la situació de composició del ple (5 membres d’EU, 4 membres del PP, 2 del PSPV-PSOE i 1 de GCiE), i l’anunci del vot, en contra del PP i PSPV-PSOE (4+2 = 6) i, de l’abstenció de GCiE (1).

A petició de l’alcalde es va produir un recés perquè els portaveus dels quatre grups municipals estudiaren la proposta de solució que havia donat GCiE, la qual consistia en establir un nivell de vinculació mitjà, entre el nivell més restringit i el més obert que proposava l’alcaldia. Aquesta proposta de GCiE, que va ser acceptada per EU, ja havia estat anunciada, tant en el ple del 21-8-2008, com per mitjà d’una moció registrada en data 15-9-2008. Una vegada reiniciat el ple, el representant de GCiE va fer aquesta proposta que va ser acceptada pel grup municipal d’EU, i passada a votació, va ser aprovada en doble votació, amb el vot favorable de GCiE (1) i EU (5), a més del vot de qualitat de l’alcalde, i amb els 6 vots en contra del PP (4) i del PSPV-PSOE (2), que no acceptaren, ni la proposta inicial de l’alcaldia, ni la proposta del nivell mitjà de GCiE, ni presentaren al ple cap proposta alternativa.

Explicació que va fer el representant de GCiE sobre la posició d’abstenció respecte de la proposta inicial de l’alcaldia, d’establir la major flexibilitat del nivell de vinculació.

No votarem en contra i no direm NO a la proposta de l’alcaldia per les raons següents:

1. Perquè som conscients que l’actual situació pressupostària ha de tindre una solució. Aquesta situació és responsabilitat exclusiva de l’anterior i actual grup de govern, així com del/s tènic/s que la van proposar i assessorar.

2. Perquè no és voluntat de GCiE entrebancar el funcionament de l’ajuntament.

3. Perquè dir no, és tancar la porta al diàleg polític entre els diferents grups per buscar solucions per al poble.

Tampoc votarem a favor, ni direm Sí pels motius següents:

1. Perquè hui es presenta, únicament, la proposta d’ampliació del nivell de vinculació jurídica del pressupost, sense cap mesura més de les 9 que va proposar GCiE en el Ple de 21-8-2008 i que hem tornat a reiterar en dues mocions presentades el 15-9-2008.

2. Perquè se’ns ha dit NO a tractar les dues mocions presentades.

3. Perquè des del 21-8-2008 fins a hui, no s’ha fet cap acció política per part del grup de govern municipal encaminada a buscar solucions consensuades i compartides, des de les aportacions de tots, des de la corresponsabilitat, en definitiva no ens ha convençut, ni ens ha exposat arguments suficients, ni ha fet cap esforç per a arribar a solucions entre tots.

4. Perquè des de GCiE, hem insistit, i molt, que es presentara una proposta de nivell mitjà, entre el més restrictiu actual, aprovat pel mateix grup d’EU en l’anterior legislatura, i el totalment obert que se’ns demana ara en la proposta de l’alcaldia. Per exemple existeix la regulació en l’any 2000 en la qual s’aplicaven diferents nivells de vinculació als diferents capítols del pressupost econòmic i no a la totalitat d’aquest.

5. En definitiva, des de l’agrupació d’electors, GCiE, vam decidir l’abstenció respecte de la proposta de l’alcaldia, perquè no volem entrar en el joc dels partits polítics: o estàs amb mi i m’aproves tot el que et demane a canvi de cap acord consensuat, o, estàs contra mi aprofitant les majories del ple per posar entrebancs.

Des de GCiE hem demostrat ganes de buscar solucions abans del ple del 18-9-2008, no volem, simplement, pegar la “cabotà” i prou, és per això, que vam decidir l’abstenció davant de la proposta d’alcaldia.

Castelló, setembre de 2008.