Des del grup GCIE-Compromís pensem, sense cap tipus de dubte, que tot allò que es faça al nostre poble ha de ser immediatament traslladat als ciutadans i ciutadanes, i fer així un exercici de transparència fonamental en qualsevol sistema democràtic i participatiu. Volem recordar que la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, va ser publicada en elBoletín Oficial del Estado el 10 de desembre de 2013. El títol II de la norma va entrar en vigor l’endemà. I la resta del text tindrà plena vigència el 10 de desembre de 2014.

Els objectius de la llei són: incrementar la transparència en l’activitat pública, reconèixer i garantir l’accés a la informació i establir les obligacions de bon govern que hauran d’acomplir els responsables públics.

L’anomenat Govern Obert es basa en la transparència per a involucrar la ciutadania en la participació de tot allò que és públic. I per fer això possible, cal apostar per l’ús de les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).
 


Per tot açò, volem comunicar que exigirem, des de les nostres possibilitats actuals, que l’equip de govern del PP al nostre ajuntament faça públic tot allò que esdevinga important per als ciutadans i ciutadanes de Castelló de la Ribera, i es garantirà així l’accés a la informació i l’aposta pel bon govern al nostre municipi. A més, farem servir tots els nostres mitjans de comunicació per fer difusió immediata i rigorosa de tot allò que afecte el nostre poble i la bona convivència veïnal.

 


 

photo

Categories: Uncategorized