GCiE convoca a Castelló la 1a. Assemblea d’Electors

El passat 12 de setembre de 2008, a la Sala Polivalent de l’edifici l’Obrera, es va celebrar la 1a. Assemblea d’Electors convocada per l’agrupació d’electors GCiE-Gent de Castelló i d’Esquerra, amb la finalitat d’informar de la gestió de la regidoria de Participació Ciutadana i del treball realitzats en el primer any d’aquesta legislatura (juny 2007 a juny 2008), i a més, explicar els objectius per al segon any.

L’acte va començar cap a les 22’15 h., i va ser presentat i moderat per Oscar Noguera (núm. 3 de la candidatura). En la seua benvinguda va reiterar les gràcies a les 123 persones que van fer possible la llista de l’agrupació electoral GCiE, i així mateix, va demanar disculpes a les persones que van signar les primeres i que per qüestions de forma no van poder ser comptabilitzades, per la qual cosa GCiE no els ha pogut remetre la invitació a aquest acte.En primer lloc va intervenir Lluís Piqueras, regidor durant aquest primer any, el qual va explicar la gestió feta per GCiE i des de la regidoria de Participació Ciutadana. L’exposició es va fer d’acord amb el tríptic que s’havia repartit a totes les cases de Castelló. Va destacar l’aprovació per unanimitat, a proposta de GCiE del reglament del Consell Local de Participació Ciutadana, inexistent fins ara en el nostre ajuntament. També, l’aprovació per unanimitat, de la retransmissió en directe dels plens a proposta del nostre grup, així com, l’aprovació a proposta de GCiE i amb els vots a favor d’EU-PSOE/PSPV-GCiE (PP en contra) de dues mocions més: una sobre la ubicació de la residència dels majors a l’antic edifici del CEIP Severí Torres, i l’altra per sol·licitar una xarxa wifi d’accés gratuït a internet per tot el poble.

Lluís Piqueras va presentar la seua renuncia com a regidor el mes de juny, per donar entrada a Moisès Vizcaino, actual regidor de GCiE, el qual va exposar a l’assemblea els objectius per al 2n. any de legislatura, dividits en 4 apartats, dels quals fem un resum:

1) dels objectius del programa electoral, cal destacar que es treballarà en quatre eixos fonamentals, com són: la política pressupostària, la política de personal, la política mediambiental i d’estalvi energètic, i l’agenda mensual de reunions ordinàries de plens, comissions informatives i consells locals.

2) dels objectius a nivell de regidoria de participació ciutadana, destacar, entre altres, la posada en marxa del Consell Local de Participació Ciutadana; l’aprovació de la carta de drets i obligacions dels ciutadans; el taller de ràdio local participativa.

3) els objectius en relació a la resta de grups municipals són: acabar la negociació amb EU de les bases de col·laboració per un any, proposta feta el passat 25 d’abril de 2008 per part de GCiE, pendent de contestació; mantenir la relació de diàleg amb tots els grups.

4) en relació amb la pròpia agrupació d’electors es pretén consolidar la forma de treball en equip, ampliar aquest i tornar a convocar el proper any la 2a. assemblea.

Després de les dues exposicions óscar Noguera va donar la paraula als assistents, unes 50 persones, que en diverses intervencions van exposar les seues preocupacions sobre l’ecoparc i la recollida de deixalles; la situació pressupostària; la compra del Trinquet de Batiste i la falta de propostes, de tots els grups, per solucionar el problema actual de la falta de trinquet; la presència de polítics de fora del poble en la presidència de la processó de festes; sobre la situació de la ràdio local; sobre qüestions de personal, etc. Aquestes qüestions van ser contestades per la taula en un interessant debat obert i participatiu per part del públic assistent.Agrair la presència dels assistents i la feina feta per tots els que han col·laborat en l’organització de l’acte.

Gent de Castelló i Esquerra