GCiE demana l’avantprojecte de pressupost de 2009 i l’Alcaldia contesta per escrit

Davant de la situació creada en els afers d’intervenció i dels pressupost municipal, GCiE ha començat una sèrie d’iniciatives respecte de la política pressupostària municipal, tal i com vam anunciar en l’Assemblea d’Electors del passat 12-9-2008.

En aquest sentit, a banda de la proposta d’aprovar un nivell mitjà de vinculació pressupostària, per escrit de data 26 de setembre de 2008 GCiE va demanar a l’Alcaldia:

  • Que es lliure l’avantprojecte de pressupost municipal exercici 2009 a tots els grups municipals en el termini del mes d’octubre de 2008
  • Que convoque les oportunes reunions de la Comissió Informativa d’Hisenda.
  • Que per part de l’Alcaldia es propose al Ple l’aprovació del pressupost de l’exercici 2009 abans del 31-12-2008.

******document amb pdf.**********

Per part de l’Alcaldia se’ns ha contestat amb l’escrit de data 1 d’octubre de 2008, notificat el dia 2, respecte del qual l’ extracte següent:

  • “és l’Alcaldia qui ha de “formar” el pressupost de l’entitat, pressupost que, evidentment, redacta el personal tècnic de l’Ajuntament”.
  • “Dit personal … té … una quantitat addicional de feina i mancança de personal, que fa que les meues ansiades pretensions de poder presentar … el projecte de pressupost general, … es vegen endarrerides forçosament …”
  • “En aquest entorn estava feta la nostra proposta d’obrir el nivell de vinculació, que va passar per l’últim ple i va ser rebutjada per vosté al mateix temps que proposava un nivell inferior d’obertura, que és el que aprovàrem entre tots, … Amb la seua proposta aprovada, comprendrà que els funcionaris que han de fer eixes feines, així com tindre l’esborrany de pressupost preparat per a octubre, seguiran treballant més que si s’haguera aprovat la nostra proposta”.
  • “… hem encarregat a una empresa externa la modificació de l’estructura pressupostària per tal de simplificar-la respecte de la que tenim actualment, …”
  • “… si vosté considera que ha de recordar-me quines són les meues/nostres obligacions, i així es troba bé, jo encantat de participar en el seu benestar”.

********** en pdf escrit de l’Alcaldia************

Des de GCiE volem que no torne a passar per a l’exercici 2009 el que ha estat ocorreguent en l’exercici 2008, i que les coses es facen d’una altra forma, i que es faça realitat l’aprovació del pressupost de 2009 abans del 31-12-2008. No compartim en general, el plantejament de l’escrit, ni que ens diga que els funcionaris han de treballar més que si s’haguera aprovat la proposta d’EU d’obertura total del nivell de vinculació, quan va ser EU (sense saber-ho segons va dir el Sr. Alcalde en l’últim ple) qui va aprovar les bases pressupostàries que han dut al present caos i qui ha gestionat els pressupostos municipals des de fa 9 anys.

També aclarir que la responsabilitat d’un sol regidor del grup municipal de GCiE no és la mateixa que la que té el grup de govern d’EU amb 5 representants, qui ostenta l’Alcaldia (amb dedicació exclusiva remunerada), la presidència de totes les Comissions Informatives i altres càrrecs locals.

L’agrupació d’electors GCiE continuarà treballant per un Ajuntament més plural, més transparent i més participatiu.

Castelló, octubre de 2008.