GCiE.- Diguem sí al PPOS 2008

En el Ple Extraordinari del dia 28 d’agost de 2008, el nostre regidor Moisès Vizcaino, que ha substituït a Lluís Piqueras per a representar a GCiE el segon any d’aquesta legislatura, va votar a favor (com també ho van fer els 5 membres d’EU i els 3 del PP; l’únic regidor del PSPV-PSOE va votar en contra) de la proposta de modificació pressupostària sota la modalitat de crèdit extraordinari per al finançament del PPOS 2008 (obres al Poliesportiu Municipal).

El PPOS 2008 és el PLA PROVINCIAL DE COOPERACIó A LES OBRES I SERVEIS DE COMPETèNCIA MUNICIPAL de la Diputació de València, que es realitzarà en l’exercici econòmic de 2008. En concret per a Castelló, és una subvenció de 143.300 €, per a construir dues pistes de tennis i una vorera de connexió al nou poliesportiu.


La proposta de subvenció té data d’entrada en l’Ajuntament el 17 de Marc de 2008, i es va presentar en el Ple Extraordinari del dia 28 d’agost (tres dies abans de finalitzar el termini per a l’adjudicació definitiva de les obres que acabava el 31-08-2008), perquè s’esperava l’Alacaldia que s’aprovaren el pressupostos de 2008 la setmana anterior, on ja estava previst el PPOS 2008.No obstant totes estes qüestions el grup GCIE va prendre la decisio de votar “sí” a una proposta de millora per als ciutadans de Castelló.Altra cosa serà -des d’ara endavant- com i qui ha de decidir les inversions més necessàries i prioritàries per a la localitat. Així mateix caldrà establir la tramitació que cal fer amb expedients d’aquesta transcendència i que requereixen transparència en la gestió i participació en la decisió.Castelló, setembre de 2008.