Amb intenció d’encetar un debat públic, i abans d’exposar la nostra opinió sobre el tema de l’acord de la compra del trinquet de Batiste, aprovat pel PP i PSOE locals en el Ple del dia 18 d’octubre de 2007, volem deixar clares estes tres coses:

  • Que estem a favor de l’Escola de Pilota de Castelló de la Ribera, i dels jugadors de pilota del nostre poble, i que estem a favor que algun dia existisca també una infraestructura municipal per a la pràctica d’este esport.
  • Que l’ajuntament hauria de signar un conveni de col·laboració amb l’actual propietari del trinquet (de Batiste).
  • Que respectem la legalitat de l’acord de comprar l’ajuntament el trinquet de Batiste, pres en el passat Ple de 18-10-2007 amb els vots a favor del PP (5) i del PSOE (2), i en contra d’EU (5) i de GCiE (1).

Dit això, la nostra agrupació d’electors GCiE-Gent de Castelló i d’Esquerra, discrepa políticament d’este acord per les raons següents:

  • No s’ha fet cap estudi ni peritació dels costos d’adquisició, reparació, adequació i manteniment del trinquet de Batiste, ni tampoc de les possibilitats d’inversió del municipi.
  • No s’ha consultat per l’ajuntament al col·lectiu local de jugadors de pilota per a que opine sobre les dues possibilitats d’adquirir l’actual trinquet de Batiste, o bé la de construir un trinquet en el nou poliesportiu.
  • No s’ha sol·licitat ni, per tant, s’ha acordat Informe favorable pel Consell Municipal d’Esports per a l’adquisició del trinquet de Batiste o per a la construcció d’un trinquet en el nou poliesportiu.
  • No s’han discutit, ni acordat, ni consensuat per totes les forces polítiques representades en pel Ple de l’Ajuntament les 13 prioritats que més falta fan al poble (tal i com vam proposar des de GCiE en els primers Plens d’esta nova legislatura), i la decisió de comprar el Trinquet de Batiste respon a una idea sense planificar, sense consensuar, que es pot carregar altres prioritats d’inversió municipal: l’auditori del cine Rex, la biblioteca a la Inmavi, el casal de la joventut, la residència per als nostres majors, les VPO’s per a la gent jove, etc, etc.
  • S’han explicat al poble totes les raons que justifiquen, de cop i volta i sense estar en cap programa de prioritats de cap grup municipal, la proposta en els termes d’urgència i precipitació abans esmentats?.
A més a més de l’exposat, cal comprovar amb els programes del PP i PSOE locals sobre el tema d’esports que cap dels dos partits incorporen esta idea de la compra del trinquet de Batiste, sinó que prioritzen el tema de l’Auditori al Cine Rex. Per tant, demostren una vegada més la seua incoherència: en maig de 2007 prometen un Auditori al Cine Rex, i en octubre de 2007 acorden comprar el trinquet de Batiste !!!! El PP i el PSOE locals hauran d’explicar al poble i, sobretot al col·lectiu de músics, este acte d’incoherència política i la responsabilitat d’hipotecar el futur d’algunes inversions municipals.

GCiE-Gent de Castelló i d’Esquerra

Categories: Articles