En el Ple de 19 de juliol de 2007, es va impedir amb el vot en contra d’EU, PP i PSOE (12), que es passara a debat la primera moció presentada per GCiE-Gent de Castelló i d’Esquerra (1) sobre la divisió de les responsabilitats polítiques municipals en 13 àrees i 13 prioritats, una per a cadascun dels 13 regidors.

Preguntem públicament:

.- És d’esquerres i progressistes impedir passar al debat la moció de GCiE?

.- Per quines raons polítiques (no legals) es va acordar no debatre la primera moció presentada en esta legislatura?

.- Si amb el vot dels partits del pacte (EU, 5 i PSOE, 2) tenien assegurat no aprovar la moció, per què no van consentir a la minoria de GCiE exposar i defendre les seues idees en el Plenari?

.- Quin interès tenia o té el PP, que també va impedir amb el seu vot en contra que es passara a debat la moció?

.- No és més democràtic que qualsevol qüestió plantejada per un grup municipal, es passe a debat i després es vote la proposta de moció i es rebutge democràticament per la majoria si així ho creu?

.- Ens deixaran discutir les properes mocions que presentarem?

GCiE-Gent de Castelló i d’Esquerra
Agost de 2007.

Categories: Mocions