Respecte de l’organigrama polític de l’ajuntament, en concret les Comissions Informatives i els consells locals, el nostre grup municipal conformat per un regidor (gràcies al vot de la resta de grups -EU, PP i PSOE-, ja que fan falta 2 regidors per a ser considerat grup municipal), ha comunicat la decisió de GCiE de formar part de:

.- totes les comissions informatives.

.- el Consell Municipal o Fòrum de Participació ciutadana, quan es constituisca.

.- Mesa general de negociació.

Al ser un sòl regidor, deixem constància que assistirà regularment a les reunions de la Comissió Informativa que integra l’àrea de participació ciutadana i la Com. Inf. d’Hisenda, Personal, Especial de Comptes i Seguretat. A la resta de Com. Inf. s’assistirà de forma puntual.

Adjuntem document en format pdf, l’escrit de 19 de juliol de 2007 presentat en el registre d’entrada de l’ajuntament.

GCiE-Gent de Castelló i d’Esquerra
Agost de 2007.

Categories: Ajuntament