GCiE: Objectius per al 2n any de Legislatura, Juny-2008-Juny 2009

En la passada Assemblea d’Electors del dia 12 de setembre de 2008, celebrada en la Sala Polivalent, des de l’agrupació d’electors GCiE, es van fer públics els objectius pels quals es treballarà en aquest 2n any de legislatura.

Els objectius es van explicar en quatre apartats:

1r.- RESPECTE DEL MODEL D’AJUNTAMENT I DEL MODEL DE MUNICIPI (LES PERSONES I MEDI-RECURSOS), els nostres objectius són els que vam exposar en el nostre programa.

De totes formes volem destacar que treballarem en 4 eixos de política municipal fonamentals, que afecten tot l’ajuntament i el poble de Castelló:

.- la política pressupostària (avantprojecte i aprovació del pressupost de 2009 abans de 31-12-2008).

.- la política de personal;

.- la política d’estalvi energètic (agenda 21);

.- l’agenda mensual de reunions de Ple, Comissions i Consells Locals.

2n.- RESPECTE DE LA REGIDORIA DE PARTICIPACIó CIUTADANA.

2.1.- Mantindre l’horari d’atenció al públic en l’edifici de l’ajuntament iniciat el dia 10 de setembre de 2008.

2.2.- Constituir i posar en marxa el Consell Local de Participació Ciutadana.

2.3.- Ampliar la regidoria a les àrees de “Comunicació i noves TIC”.

2.4.- Posar en marxa el taller de ràdio local.

2.5.- Aprovar la carta de drets i obligacions dels ciutadans/nes.

2.6.- Participar activament en la pàgina web municipal i proposar millores.

2.7.- Intentar que es cèlebre la Va Trobada dels Castelló a Castellonet – La Safor – (any 2000 Castelló de la Ribera; any 2002 Castelló de la Plana; any 2004 Castellonroi; any 2006 Castelló de Rugat).

3r.- RELACIó AMB LA RESTA DE GRUPS MUNICIPALS.

3.1.- Volem una comunicació i diàleg de caràcter general amb la resta de forces polítiques.

3.2.- Finalitzar la negociació d’unes bases de col·laboració per a 1 any amb el grup de govern municipal (EU), que es va iniciar en abril de 2007. Aquestes bases de col·laboració no són un pacte de govern per a que el que queda de legislatura, si no que impliquen col·laborar un any, renovar la confiança per a un segon i tercer any si així es consensua; avançar en els objectius marcats; i treballar pel poble sense integrar-nos en la Junta Local de Govern (mentre no es donen les condicions que reclamarem en la seua constitució: representació de tots els grups municipals) i des del nostre propi grup.

3.3.- Si s’arriba a l’acord de les bases de col·laboració, intentar ampliar-lo a altres grups municipals.

4t.- RESPECTE DE L’AGRUPACIó D’ELECTORS.

4.1.- Continuar amb la dinàmica d’una reunió ordinària els dimarts no festius i del treball en grup, on la presa de decisions és per consens majoritari, d’acord amb el programa que vam presentar en les eleccions municipals de 2007.

4.2.- Consolidar el grup de persones que acudeix a les reunions setmanals i intentar incorporar algun membre més.

4.3.- Participar en totes les xerrades-debats organitzats per la PCiC-Plataforma Cívica Castellonera.

4.4.- Publicar la nostra feina com a grup municipal en la web acicastello.org i en la web municipal.

4.5.- Convocar la 2a assemblea d’electors per a revisar el treball fet.


Castelló, octubre 2008