El proppassat 16 de juny l’agrupació d’electors Gent de Castelló i Esquerra va presentar en comissió les seues propostes d’esmenes als pressupostos 2008.

En l’última reunió de la comissió d’hisenda del passat mes de juliol s’informà desfavorablement el projecte de pressupostos 2008 que es va presentar.

Previsiblement el grup d’Esquerra Unida, integrant únic de l’equip de govern i de la junta de govern local, reajustarà i presentarà a debat el projecte definitiu del pressupost de 2008 en la pròxima reunió del plenari de l’ajuntament de Castelló.

Per la qual cosa, l’agrupació d’electors Gent de Castelló i Esquerra (GCiE) ha ofert formalment a la resta de grups polítics d’iniciar converses amb la intenció d’arribar a consensuar acords que faciliten l’aprovació de les esmenes presentades per a la seua inclusió en el pressupost de 2008.

Piqueu ací per a veure el document amb format pdfpresentat en el registre d’entrada a l’ajuntament.