GCiE: presenta 2 Mocions per al pròxim Ple de 16-7-2009

El grup municipal GCiE/Gent de Castelló i d’Esquerra, ha presentat dues mocions al Ple municipal ordinari que es calebrarà el dia 16 de juliol de 2009:


La primera és en relació a la finalització de les obres d’urbanització del Polígon Industrial El PLa II, a favor de l’impuls industrial i de creació de llocs de treball en el nostre municipi. La moció recull les dues propostes que es van exposar en la xerrada-debat del passat dia 27 de juny de 2009, organitzada per l’Associació PCiC amb col·laboració de la regidoria de participació Ciutadana, sobre el “polígon Industrial: passat, present i futur”:

.- Pel Secretari general de CCOO de La Ribera i La Safor , Josep Antoni Carrascosa, es va proposar la creació del Consell Local Econòmic i Social, on han d’estar representats els agents socials.

.- Pel g.m. GCiE es va proposar la creació d’un entitat mixta “Castelló Industrial”.


————en pdf la moció del polígon ——

La segona és a favor de la interposició del Recurs d’Empara davant del Tribunal Constitucional, contra la Sentència dictada pel Tribunal Suprem en data 17 de juny de 2009, notificada en data 29 de juny de 2009, núm. recurs de cassació 256/2007. D’acord amb la regulació del recurs d’empara en els articles 41 i següents de la Llei Orgànica del Tribunal Constitucional, considerem que l’Ajuntament, com a màxima institució pública que representa al nostre poble, ha de continuar amb la lluita política i la defensa jurídica i judicial, del topònim Castelló de la Ribera, a través de la interposició del corresponent Recurs d’Empara davant del Tribunal Constitucional.

————-en pdf la moció del rec. al Constitucional ———


GCiE-Gent de Castelló i d’Esquerra

Castelló, juliol de 2009