GCiE: presenta 2 propostes per al Ple de 15-1-2009

El grup municipal GCiE/Gent de Castelló i d’Esquerra, ha presentat dues propostes al Ple municipal de 15-1-2009, per al seu debat:

La primera proposta és el Cronograma pel tema dels solars pendent de tancament, atesa la Delegació per part de l’Alcaldia al nostre actual regidor, Moisès Vizcaino, de la gestió de la neteja, ornat i tancament delas solars del casc urbà, per mitjà de Resolució d’Alcaldia de data 2-12-2008.

La segona és el llistat d’inversions que s’ha proposat en dues reunions de la Junta de Portantveus, en relació al Real Decret-Llei 9/2008, de 28 de novembre de 2008, pel qual es crea un Fons Estatal d’Inversió Local d’ajuda als municipis.

——–en pdf la proposta d’inversions————-

GCiE-Gent de Castelló i d’Esquerra

Castelló, gener de 2009