El Grup Municipal de GCiE-Gent de Castelló i d’Esquerra ha presentat hui en el registre d’entrada de l’Ajuntament, una proposta de moció adreçada al Ple, que se celebrarà el proper dilluns 9-7-2007 a les 22 h. Aquesta moció també ha estat presentada a la resta de Grups Municipals (EU, PSPV/PSOE i PP), per a què es repartisquen les responsabilitats dels 13 membres de la Corporació en 13 àrees i per a què s’acorden les 13 primeres prioritats del municipi, una per cada àrea. Teniu el contingut en format pdf.

Per a GCiE les 13 àrees i les respectives 13 prioritats són les següents:

Educació

Col·legi Públic

Cultura

Auditori C. Rex

Esports

Piscina coberta, Reglament d’ús del Poliesportiu

Festes

Reglament Municipal Fester
(fer compatible el dret al descans i el dret a la festa)

Joventut

Casal Joventut

Benestar social, salut i dona

Residència majors

Comunicació, noves tecnologies i participació ciutadana

Consell i Reglament Munic. de P.Ciutadana

Medi ambient: sostenibilitat i energies renovables

Agenda 21 L

Urbanisme

VPO’s assequibles

Edificis i patrimoni municipal

Cambra Agrària i INMAVI

Obres públiques

Circumval·lació, camins i carrers

Afers econòmics: agricultura, indústria, comerç i turisme

Polígon Industrial

Hisenda, personal i seguretat

Pressupostos participats


Nosaltres, en coherència amb les nostres propostes de model d’Ajuntament i model de municipi, tenim la voluntat política de treballar pel nostre poble en l’àrea de Comunicació, Noves Tecnologies i Participació Ciutadana.

A més a més, mostrem la nostra disposició a formar part de la Junta Local de Govern, sempre que tos els grups municipals hi estiguen representats, tal i com vam dir en el nostre projecte d’Ajuntament + plural + democràtic + participatiu + transparent.

Comuniquem públicament la nostra satisfacció perquè uns dels punts a tractar en el proper Ple, serà la proposta de reglament de funcionament i organització del futur Consell Municipal de Participació Ciutadana, el qual va ser proposat per la PCiC-Plataforma Cívica castellonera en l’escrit de 29-6-2007.

GCiE – Gent de Castelló i d’Esquerra

Categories: Mocions