GCiE presenta la proposta per a constituir el Fòrum Castelloner de Participació (FOCAP)

El dia 1 d’octubre de 2007, GCiE ha presentat en el registre d’entrada de l’ajuntament , el 1r esborrany del Reglament del FOCAP, per a que en la pròxima Comissió Informativa de Joventut, Festes i Participació Ciutadana es puga debatre, discutir, esmenar consensuar … i, finalment, presentar davant del Ple per a la seua aprovació. Este esborrany es va enviar per correu electrònic a tots els membres d’esta comissió i al Sr. Alcalde, l’anterior cap de setmana.

El Fòrum Castelloner de Participació es constituirà com a consell municipal de participació ciutadana, donant cabuda a les entitats locals, a la resta de Consells Municipals Sectorials i directament als ciutadans.


La creació d’este órgan col·legiat ha de ser el pilar fonamental d’un gir total en la política municipal de participació ciutadana, i possibilitarà, entre altres coses, debatre la futura Carta Municipal de Participació Ciutadana.

GCiE-Gent de Castelló i d’Esquerra