L’agrupació d’electors GCiE ha presentat al ple del nostre ajuntament, una moció en la que es demana que s’acorde donar suport a la proposició de llei, presentada mitjançant iniciativa legislativa popular davant les Corts espanyoles, amb el nom de “Televisió sense fronteres”, que garantisca la llibertat de recepció directa d’emissions de programes autonòmics de ràdio i televisió, en el conjunt de territoris de cada respectiva comunitat lingüística existent a l’estat.

Pretenem que el nostre ajuntament done suport a la plena legalització de les emissions de TV3 al País Valencià, per donar solució a l’intent de l’actual Govern valencià de tancar TV3 al nostre territori.

A més, cal assolir el ple reconeixement legal de l’existència de les realitats lingüístiques i culturals catalana-valenciana, basca i gallega i dels seus respectius espais de comunicació.

Cal animar la ciutadania per que done el seu ple suport amb la seua signatura.


Per a més informació www.televisiosensefronteres.cat


Castelló de la Ribera

Juny de 2009