GCiE: pressa de possessió del nou regidor

En el Ple ordinari del dia 21 d’agost de 2008, el nostre company Moisès Vizcaino, va prendre possessió del càrrec de regidor del nostre grup municipal GCiE-Gent de Castelló i d’Esquerra,en substitució de Lluís Piqueras, atès l’acord de l’agrupació d’electors de fer rotatori anualment el càrrec, entre quatre membres de la candidatura.

En la seua promesa del càrrec va dir: “promet, per imperatiu legal, i per la meua consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l’ajuntament amb lleialtat al Rei, i respectar i fer respectar la constitució i l’Estatut d’Autonomia de la Comunitat Valenciana, coneguda també com a País Valencià, tal i com consta en el preàmbul estatutari”.

Es el primer regidor que va prometre el càrrec manifestant l’imperatiu legal i afegint el nom de País Valencià, al referir-se a l’Estatut d’autonomia valencià.

Castelló, agost de 2008.