GCiE: Pressupostos 2008, mateixos que en 2007

En el Ple del dia 17-1-2008 ens vam assabentar que el sr. alcalde per resolució de l’alcaldia de data 28-desembre-2007, ha resolt aprovar la pròrroga del pressupost de l’any 2007 per a l’exercici 2008. Com a resposta a la sol·licitud de la nostra agrupació (de 27 de desembre) a l’alcalde ?. Volem pensar que no, que han pesat més les raons apuntades en l’escrit de la resolució d’alcaldia, encara que no coneixem que hi haja hagut cap procés de negociació i intent de consens (potser que nosaltres no s’enterem, però no ens consta cap convocatòria per a aquestes negociacions). és a dir, que el primer pressupost municipal d’aquesta nova legislatura no serà objecte de debat, anàlisi, esmenes, … ni seran votats per part de la nova corporació municipal, que el poble de Castelló va triar en les eleccions municipals de maig de 2007.

en pdf la resolució de l’alcaldia

El regidor de noves tecnologies i comunicació (PSOE/PSPV) manifestava en un article publicat en la web municipal sobre pressupostos municipals:: “ Què són els pressupostos participats? Són mecanismes que permeten que els ciutadans i les ciutadanes, individualment o a través d’entitats, decideixen de manera directa a què es destinen els diners públics o, fins i tot, com es recullen”.

enllaç article


De moment, a Castelló, no sols no tenim pressupostos participats (en aquestos moments una utopia llunyana), sinó que tampoc tindrem pressupostos municipals de 2008 aprovats pel ple de l’ajuntament. Tenim pressupostos de 2007 prorrogats per decret d’alcaldia. I el que és pitjor de tot: sense cap explicació al poble ni al ple, i sense que ni PP, ni PSOE/PSPV hagen obert la boca públicament per demanar la més mínima explicació. Ens ve a la memòria aquella dita castellana: “Yo como Juan Palomo, jo solito me lo guiso y me lo como”. Que trist, no? Una dita de fa segles per explicar comportaments de gestió política al 2008.

La nostra agrupació d’electors, GCiE hem demanat reiteradament de forma verbal en les comissions i en el torns de paraula dels plenaris, i també per escrit en sol·licitud al sr. alcalde (de 27 de desembre) i en mocions al plenari de gener del pressupost de l’àrea i del general del poble enllaços pdfs.

Gent de Castelló i Esquerra demanarem còpia dels pressupostos de 2007 i la documentació de la pròrroga per a 2008. I ja anirem explicant i informant al poble sobre el seu procés de gestió i el seu contingut.

GCiE-Gent de Castelló i d’Esquerra