La nostra agrupació d’electors GCiE-Gent de Castelló i d’Esquerra, per mitjà de l’escrit de data 17 de juliol dend_of_the_skype_highlightinge 2007 (piqueu ací per a veure el document en format pdf), va renunciar a formar part de la Junta Local de Govern (endavant, JLG) del nostre ajuntament, pels motius següents:

Li vam exposar al Sr. Alcalde que els 4 grups municipals haurien de tindre un lloc de representació en la JLG (l’Alcalde més 1 EU, 1 PSOE, 1 PP, 1 GCiE = 5), i que en cas de que algun grup no vulguera ocupar el seu lloc, que es deixara vacant i amb la possibilitat d’ocupar-lo més endavant.

Al nomenar el Sr. Alcalde els representants de la JLG, el lloc vacant del PP (que no vol estar), l’ha ocupat amb una regidora més d’EU.

Nosaltres ja li vam comunicar personalment al Sr. Alcalde que deixara vacant el lloc que li pertocaria al PP, i no que l’ocupara amb un representant més d’EU, o, en cas contrari, no formaríem part de la JLG, tal i com hem renunciat.

En definitiva, l’actual JLG està conformada per l’Alcalde (EU), més 2 representants d’EU i 2 del PSOE.

GCiE-Gent de Castelló i d’Esquerra
Agost de 2007.

Categories: Ajuntament