Després del trencament del pacte de govern local EU-PSPV/PSOE, EU va proposar a GCiE-Gent de Castelló i d’Esquerra, formar part de la Junta Local de Govern i nomenar el regidor com tinent d’alcalde; agafar part de les àrees que tenia el PSOE (menys Esports i Disciplina/Planejament Urbanístic), presentar les mocions al Ple de forma conjunta; i treballar junts.

El 26-abril-2008 GCiE li va comunicar per correu electrònic EU, a través del Sr. Alcalde, que: “Hola Alfred, t’ajunte el document de treball que hem elaborat per arribar a establir la possible col·laboració amb vosaltres. Ja ens dieu quant voleu que ens reunim per fer els aclariments necessàris i concretar els detalls. Salut. Lluís. D’aquest document, EU a data de 24-11-2008 no ha respost. Part del text de GCiE:

“1) Mantindre els quatre eixos polítics bàsics plantejats a l’inici de la legislatura 2007-2011, sense pretendre imposar-los a EU, ni a cap altra força política:

 • La proposta de “13 regidors, 13 prioritats, 13 àrees”, rebutjada actualment pels tres partits polítics representats a l’Ajuntament.
 • La proposta de formar part de la Junta Local de Govern, sempre i quan totes les forces polítiques de l’ajuntament tinguen assegurada la seua presentació en ella.
 • No signar cap pacte per a tota la legislatura, sinó consensuar projecte a projecte, pressupost a pressupost, moció a moció.
 • Dir sí a totes aquelles propostes, iniciatives, idees, projectes, etc. que milloren el nostre poble, vinguen d’on vinguen, però amb el model de gestió d’ajuntament i de municipi que vàrem proposar en el nostre programa.

2) Proposar a EU unes bases mínimes de col·laboració per a 2008, a fi de millorar Castelló.

Considerant que GCiE s’ha presentat per a treballar pel poble, assumint com a mínim una de les 13 àrees. Valorant que podem consensuar la majoria de les propostes programàtiques d’EU i de GCiE. Atesa la situació actual, de trencament del pacte de govern EU-PSOE, que mai es va fer extensiu a GCiE, Proposem establir les següents BASES DE COL·LABORACIó 2008:

 • Agilitzar els tràmits legals per a l’aprovació definitiva del Reglament del Consell Municipal de Participació Ciutadana.
 • Constituir i posar en marxa el Consell Municipal de Participació Ciutadana: 1a reunió abans de 30 juny de 2008. Comprometre’s a convocar reunions extraordinàries quan ho demane el regidor de Participació Ciutadana.
 • Radiar en directe i emetre per la web els Plens. Maig de 2008.
 • Completar la regidoria de Participació Ciutadana, amb noves TIC, web municipal i ràdio local, concretar el funcionari adscrit a aquesta àrea i delegar les funcions executives. Abril de 2008.
 • Mantenir esta regidoria en la Comissió de Joventut, Festes, Participació Ciutadana, Comunicació i noves TIC. Abril de 2008.
 • Atorgar la presidència de l’esmentada Comissió a GCiE.
 • Respecte d’El Miragall, pensem que la responsabilitat l’ha de tindre EU com a partit que té l’Alcaldia, i més després del desastre de gestió en estos últims mesos, però demanem que es consensuen les seues seccions, i que tant l’alcaldia, com les regidories, els grups municipals i els Consells municipals puguem tindre un espai d’informació i opinió.
 • Pressupost municipal: partida pressupostària per a la nostra regidoria/tema del personal.
 • Posar en marxa un nou disseny de web municipal consensuat, al 9 d’octubre de 2008.
 • Posar en marxa un nou taller de ràdio consensuat, el 13 de desembre de 2008.
 • Desembre de 2008: tindre a disposició l’avantprojecte de pressupost municipal de 2009.
 • A finals de 2008, revisió del treball realitzat i consensuar les bases de col·laboració per a 2009.
 • Presentar aquestes bases de col·laboració 2008 en el proper ple i donar-li la major difusió i transparència informativa.

Castelló, 25 d’abril de 2008″.

GCiE/Gent de Castelló i d’Esquerra
Castelló, desembre de 2008

NOTA: article publicat en el BIM-EL MIragall d’oct-nov-des-2008.

Categories: Articles