El per què la posició de GCiE:C davant de la proposta de  pressupostos per a l’any 2013.

Amb format pdf pugueu vorer els ingressosinversions i despeses de l’ajuntament per al 2013.
Després d’analitzar els documents i les conclusions de les reunions mantingudes en les últimes setmanes del mes de gener, arribem a les següents conclusions:
1.- Després de tants anys demanant que els pressupostos s’aproven abans de finalitzar l’any, tornem a parlar dels pressupostos durant el mes de gener i aplicant el rodet, com de costum.
I també, com de costum, amb sols una setmana per revisar els pressupostos i sense cap possibilitat de consulta als consells sectorials. Així no hi ha manera de poder treballar amb rigor i serietat, ni molt menys participació.
2.- De tota manera, hem pogut donar-li un repàs, i després de vore algunes errades (al nostre entendre) en els percentatges que no afecten al resultat, no estem d’acord amb la política pressupostaria que l’equip de govern vol aplicar per al 2013.

3.- En el capítol d’ingressos el nostre col·lectiu no està d’acord en l’augment de l’impost de bens immobles (IBI), ni dels guals ni de les taxes. Perquè en aquesta època que la gent està patint les retallades, o -el que és pitjor- l’atur, creguem que és moment de congelar impostos i taxes i no de pujar-los. Perquè darrerament  sempre tenim que pagar els mateixos; hi han altres fórmules com que paguen els que continuen  obtenint rendiments: els bancs, les grans superfícies (Mercadona, Vidal, … ), i tots els que utilitzen la via publica per fer negoci.
Després, està molt bé no augmentar les taxes o preus públics dels serveis esportius (piscina, squash, tenis, pavelló, …), però no a càrrec pujar les taxes i preus públics de dels serveis educatius (COM, EPA, guarderia,… ). O és QUE EL QUE PRETÉN L’EQUIP DE GOVERN ÉS CASTIGAR L’EDUCACIÓ?. Estem en total desacord amb aquest plantejament de l’augment de les taxes.
4.- Per al nostre grup tampoc no té cap explicació la concertació d’un préstec de 250.000,00€ per tal de fer una nau multiusos –i molt menys en la complicada situació actual i per a eixe objectiu- sols perquè tenim una subvenció de 200.000,00€.  Perquè està molt bé disposar d’una subvenció, però no a canvi d’augmentar l’endeutament fins als dos milions i mig i les despeses financers en 35.000€ més durant deu anys.
5.- En el capítol de despeses de personal els canvis són radicals. Perquè si l’any passat no hi havia altra alternativa que no fóra reduir el personal; pocs mesos després fa falta més gent als mateixos llocs. Sembla que el que volia l’equip de govern era llevar als dels altres i posar als seus.
Tampoc entenem com l’any passat es reduïren les jornades d’alguns llocs, perquè la feina que estaven realitzant no era per a jornada completa. Mentre, en altres àrees –on de tots és conegut que la baixada de treball que s’ha produït és del 70%- no sols continuen tenint el mateix horari i la mateixa retribució, sinó que hem dotat amb més diners un lloc, que de moment està vuit. No sabem si es que esperen alguna nova incorporació en urbanisme.
Continuem mantenint la despesa d’assessorament extern (de 30.000 €), malgrat que -com deia l’alcalde actual quan estava en l’oposició- “no cal la dedicació exclusiva de l’alcaldia perquè amb tècnics i unes hores hi ha prou per portar l’ajuntament” . Doncs que s’aplique el seu remei i que no cobre dedicació; i així entre els 30.000 € de l’assessor i els 39.000 € del seu sou podem estalviar 69.000,00 €.
6.- En el capítol de manteniment de maquinària, vehicles, fotocopiadores i material informàtic (que puja a 186.000 €), també seria convenient intentar rebaixar les despeses, almenys en 30.000 €, renegociant a la baixa rentings i lloguers al temps que es fa una política de conscienciació dels treballadors. Això sí, se’ls ha de saber motivar i ara no sembla que ho estiguen molt.
7.- En el capítol d’energia elèctrica, gasoil, gas, etc…., ja fa aproximadament més d’un any que tinguérem una entrevista amb  una empresa  que, fent una auditoria del consum d’electricitat, deia que podríem estalviar almenys un 50% i, de moment, sols estem canviant les bombetes i sembla que l’estalvi sols es farà als centres d’educació i en l’enllumenat públic.
Per cert, amb els  200.000,00 € de la subvenció  podríem millorar el Severí per tal que la calefacció fóra més eficient i menys costosa.
8.- També podríem abaratir o deixar-les pràcticament en res aquelles partides d’alimentació, i no ens referim al C.O.M ni a la Guarderia, sinó a les despeses protocol·làries i algunes picadetes que sobren.
9.- I ja per  finalitzar proposar a l’equip de govern que acabe d’una vegada amb aquesta política d’endeutament que l’únic que aporta és més despesa financera; perquè en el nostre pressupost entre capital i interessos  ja estem pagant al voltant dels 70.000.000 de pessetes, incrementats enguany amb 5.000.000 més per interessos de demora injustificables en una gestió rigorosa.
Per tant, atenent a totes aquestes argumentacions en les discrepàncies manifestades NO podem donar-li un vot favorable als pressupostos per a l’any 2013.
Desitjaríem que l’any vinent ens proposen els pressupostos amb més temps i amb altres metodologies per poder estudiar i preparar millor els pressupostos que mereix la ciutadania castellonera per al  2014.
 
Castelló de la Ribera, 31 de gener de 2013