Gent de Castelló i Esquerra – Compromís presenta una moció a favor del referèndum sobre la figura del cap de l’Estat

La notícia de l’abdicació del rei, el passat 2 de juny, en favor del seu fill, suposa situar-se en un supòsit de fet que no té cap regulació. L’article 57 de la Constitució espanyola estableix taxativament el caràcter hereditari de la Corona, i així, disposa, en el seu apartat primer, que «La Corona d’Espanya és hereditària en els successors de SM Joan Carles I de Borbó, legítim hereu de la dinastia històrica». Per la qual cosa no es parla del supòsit d’abdicació, així que el Parlament ha de donar resposta immediata.

L’única solució possible a la falta de regulació és la democràtica: oferir a la ciutadania la possibilitat de manifestar-se mitjançant referèndum sobre la possibilitat que tots els càrrecs públics i representatius de l’Estat espanyol, inclòs el cap de l’estat, siguen designats mitjançant l’elecció de la ciutadania, ja siga de manera directa o a través dels seus representants, tal com estableix l’article 23 de la Constitució espanyola.
 


L’abdicació del rei i el buit legal existent obri la possibilitat de la construcció d’un estat en el qual la ciutadania puga decidir lliurement la seua representació política i institucional, una opció que cal  regular en este Parlament.

La moció presentada per Gent de Castelló i Esquera – Compromís insta el Govern de l’estat a impulsar el procés legislatiu pel que fa a la regulació de la situació creada davant l’abdicació del rei en el sentit d’aprofundir en la democratització de l’Estat espanyol i establir el principi d’elecció directa o a través dels seus representants de tots els càrrecs públics i institucionals, inclòs el cap de l’estat, per part de la ciutadania, garantint el principi d’igualtat de tots els ciutadans i ciutadanes tant en el sufragi passiu com en l’actiu.

Aquest procés ha de comptar amb la màxima participació ciutadana de tots els àmbits polítics, socials i acadèmics per tal d’iniciar un debat públic sobre la democratització de l’Estat i haurà de concloure mitjançant un referèndum perquè de manera lliure i directa la ciutadania puga decidir sobre els canvis en l’ordenament jurídic que aquesta proposta requereix.

GCIE-Compromís Castelló de la Ribera

photo

Categories: Uncategorized