El 30 de setembre finalitza el termini acordat per a la neteja i tancament dels solars


La data per al compliment voluntari de tancament i neteja dels solars és el dia 30 de setembre de 2010.


Des de la nostra delegació volem fer públic que la normativa local aprovada desde 1989 disposa l’obligació de netejar i tancar els solars. Els propietaris que han tancat i netejat els seus solars dins del termini voluntari concedit, i els que ho ha fet des de fa molts anys, han complit amb les seues obligacions, i han fet el que disposa el PGOU.


Cal informar que la nova normativa del PGOU aprovat provisionalment en 2007 per l’ajuntament, i pendent d’aprovació definitiva per la Generalitat Valenciana, endureix la normativa del tancament de solars.


Des de la nostra Delegació, a partir del 1 d’octubre de 2010, demanarem als tècnics del departament d’urbanisme i a la secretaria del nostre Ajuntament, que s’inicien els corresponents expedients urbanístics a fi de procedir a la neteja i al tancament dels solars pendents, els propietaris dels quals no hagen complit les seues obligacions.


Óscar Noguera

Regidor delegat de l’ornat, tancament i neteja dels solars.Atenció als ciutadans


Per a qualsevol consulta al Regidor de Participació Ciutadana, podeu contactar directament al mòvil 663 316 451 o al correu electrònic participaciociutadana@castellodelaribera.es