Tres projectes de participació ciutadana en marxa: Ràdio, Voluntariat i Agenda d’Activitats.

La Comissió de Treball per a l’impuls i planificació de la Participació Ciutadana, creada al si del CLPCi, i coordinada des de La Regidoria de Participació Ciutadana, reunida per tercera vegada el passat dijous 27 de maig de 2010, va consensuar dur endavant tres projectes puntuals de participació ciutadana en els que es poden implicar les associacions i entitats de qualsevol àmbit del poble: socials, culturals, educatives, esportives, festives, d’oci, solidàries, d’autoajuda, de comerç, empresarials, sindicals, cíviques, de comunicació, etc.

Els tres projectes de participació són:

1.- Crear un taller de ràdio local participativa, com a una eina essencial per crear un espai comunicatiu a l’abast de tot el poble, plural, entretingut, per implicar tots els sectors i totes les edats, especialment els joves.

2.- Coordinar una agenda de totes les activitats que es fan en el nostre poble, programades tant per l’ajuntament, com per les diverses entitats i associacions locals de tota classe.


blocs en proves

3.- Posar en marxa el una entitat castellonera de voluntariat cívic, per poder plantejar accions solidàries, iniciatives altruistes i de cooperació comunitària, amb voluntaris/es que disposen del seu temps lliure per a millorar la vida col·lectiva i/o per ajudar en casos particulars de necessitats puntuals.

blocs en proves

Els tres projectes són transversals i complementaris als diferents àmbits en els que cadascú treballe des de la seua associació i/o entitat. Per això, és important que els qui encara no estigueu en cap Consell Local, sol·liciteu l’entrada al CLPCi-Consell Local de Participació Ciutada, i formeu part activa d’estos projectes.

La “democràcia” no es redueix a l’acte d’anar a votar cada quatre anys, ni a les gestions habituals de les nostres institucions, a Castelló, l’ajuntament, ni al pagament d’impostos i prou.


La democràcia, el sentit democràtic de viure, implica altres formes d’intervindre en els afers públics i col·lectius des de la pròpia societat civil, i la forma d’aquesta intervenció per part dels veïns que no són regidors ni alcalde, és a través de la participació ciutadana.

Óscar Noguera

Regidor de Participació CiutadanaAcordem tres mesos més par a la neteja i tancament dels solars

Atenent la petició feta en l’última reunió per un dels propietaris dels solars, d’ajornar el compliment de les obligacions fins al final de 2010, i considerant que el cronograma de treball establia com a data límit el 30 de juny, comuniquem que s’ha adoptat una solució intermitja: la data per a al compliment voluntari serà la del 30 de setembre de 2010.


Óscar Noguera

Regidor delegat de l’ornat, tancament i neteja dels solars.


Atenció als ciutadans/es

Per a qualsevol consulta al Regidor de Participació Ciutadana, podeu contactar directament al mòbil 663316451 o al correu electrònic:

participaciociutadana@castellodelaribera.es.