Tres projectes de participació ciutadana en marxa: Ràdio Local, Voluntariat Cívic i Agenda d’Activitats.

En l’última reunió del Consell Local de Participació Ciutadana (CLPCi), celebrada el dia 1 de juliol de 2010, van participar les entitats locals següents: RESPIR, ADEMUCA, AMES DE CASA, PCIC, ASSOC. ACICASTELLÓ, PUNT D’ENCONTRE, AFICAS, a més a més dels representants dels Consells Municipals de Festes, Agrari i Escolar, i dels representants de les forces polítiques de l’ajuntament.

Es va ratificar dur endavant els tres projectes puntuals de participació ciutadana acordats en la Comissió de Treball per a l’impuls i planificació de la Participació Ciutadana, creada al si del CLPCi, i coordinada des de La Regidoria de Participació Ciutadana.


En aquests tres projectes de RÀDIO LOCAL, VOLUNTARIAT CÍVIC I AGENDA D’ACTIVITATS, es poden implicar les associacions i entitats de qualsevol àmbit del poble: socials, culturals, educatives, esportives, festives, d’oci, solidàries, d’autoajuda, de comerç, empresarials, sindicals, cíviques, de comunicació, etc.

Els tres projectes són transversals i complementaris als diferents àmbits en els que cadascú treballe des de la seua associació i/o entitat. Per això, és important que els que encara no estigueu en cap Consell Local, sol·liciteu l’entrada al CLPCi-Consell Local de Participació Ciutada, i formeu part activa d’estos projectes.

La “democràcia” no es redueix a l’acte d’anar a votar cada quatre anys, ni a les gestions habituals de les nostres institucions, a Castelló, l’ajuntament, ni al pagament d’impostos i prou.

La democràcia, el sentit democràtic de viure, implica altres formes d’intervindre en els afers públics i col·lectius des de la pròpia societat civil, i la forma d’aquesta intervenció per part dels veïns que no són regidors ni alcalde, és a través de la participació ciutadana.

Óscar Noguera

Regidor de Participació Ciutadana


Atenció als ciutadans

Per a qualsevol consulta al Regidor de Participació Ciutadana, podeu contactar directament al mòvil 663 316 451 o al correu electrònic participaciociutadana@castellodelaribera.es