La informació de l’ajuntament és de la societat castellonera

La periodista Nativel Preciado, en la seua columna al diari “Público” del 6-3-09 deia literalment dels polítics: “Olvidan que la información no es de su propiedad, como tampoco son suyos los presupuestos que manejan.

España es uno de los pocos países de la Unión Europea que no garantiza por ley la transparencia. En la mayoría de los países europeos, las entidades públicas, fundaciones y organismos financiados con fondos públicos están obligados a facilitar información. Queremos saber en qué se gastan hasta el último céntimo; lo que le cuesta al erario público sus salarios, sus dietas, la reforma de sus despachos, el uso de coches oficiales e incluso el contenido de documentos oficiales. ...” www.blogs.publico.es/todoesposible

Tota la informació que existeix en l’ajuntament així com els pressupostos municipals, no són de la propietat de l’alcaldia, ni de cap altre regidor triats en les eleccions municipals: són propietat de tota la societat de Castelló. La transparència de l’administració pública, en el nostre cas municipal, no està garantida per la llei, sinó que depèn de l’actitud de qui mana (però no governa) en l’ajuntament.

I en Castelló l’actitud de l’alcaldia és contrària a la total transparència i total informació. Per posar alguns exemples: algú sap les quantitats gastades en les últimes Festes Majors? Quantes denúncies prescriuen o quin percentatge no són cobrades? On estan els pressupostos participats? Quants impostos es deuen i estan pendents de cobrament en via executiva? Quants embargaments es fan (o no) a l’any per a cobrar els deutes dels qui no paguen? Quants diners costa a l’any tot el personal funcionari, treballador fix i externs que treballen per a l’ajuntament? Quants diners es deuen actualment? A qui? Quants préstecs es deuen, de quines quantitats i fins a quin termini? Etc. etc.

Amb l’excepció de l’aplicació de la Llei de protecció de dades personals, la resta d’informació no hauria d’estar amagada, si no que hauria d’estar oberta i a plena disposició de tota la societat i de tota la Corporació Municipal, i a més, amb accés permanent i a través d’internet i de les noves tecnologies. La resta són excuses de mal governant, de qui mana, i mana, … però no governa!

Moisès Vizcaino Garrido
Portaveu del grup municipal GCiE
Castelló de la Ribera, 9 de maç de 2009.

Font de la notícias: Brotar


Categories: Articles