La Regidoria de Participació Ciutadana presenta el Projecte d’actuacions per a 2009.

En data 30-12-2009 aquesta regidoria ha presentat davant del registre d’entrada de l’ajuntament, la MEMòRIA DELS PROJECTES D’ACTUACIONS PER A L’EXERCICI 2009, amb la finalitat de tramitar les ajudes que ha convocat la Conselleria d’Immigració i Ciutadania, en data 23-12-2008.


A banda de posar en funcionament el Consell Local de Participació Ciutadana, pendent de nomenament dels seus membres per la Presidència-Alcaldia i de la convocatòria de la primera reunió, l’objectiu d’aquesta regidoria, és desenvolupar campanyes, xerrades i publicacions encaminades a informar, orientar i assessorar la ciutadania sobre l’exercici dels seus drets i els recursos socials al seu abast per resoldre les seues necessitats.


Exposem un resum de les actuacions recollides en la memòria de 2009:

……………enllaç amb pdf de la memòria…………………

  • Campanya informativa, escolar i ciutadana, sobre l’ajuntament: estructura, serveis i funcionament.
  • L’exercici dels drets de la ciutadania davant les entitats locals. Les OAC (Oficina d’atenció als ciutadans) i OMECA (Oficina de medició entre ciutadans i ajuntament).
  • Publicació del reglament del consell local de participació ciutadana i la carta de participació ciutadana.
  • Debat sobre l’estat del municipi: l’ajuntament de juny a juny.
  • Elaboració dels pressupostos participats (setembre de 2009).
  • Celebració de les diades sobre temàtiques ciutadanes més representatives de l’any
  • Celebració del dia del municipi: jornada de portes obertes.
  • Jornades sobre associacionisme: “Associacions vives i bones pràctiques associatives”.
  • Jornades intermunicipals sobre participació ciutadana: “Polítiques de participació ciutadana: institucions, partits i ciutadania”.
  • Col·laborar en l’organització de la Trobada dels Castellons’2009 i facilitarem la participació de les entitats i associacions locals en la mateixa.


Moisès Vizcaino Garrido

Regidor de Participació Ciutadana
Ajuntament de Vva. de Castellón.