Font de la notícia: elmiragall.org

L’Ajuntament de Castelló ha tancat l’exercici 2017 amb un superàvit d’1.559.528,85 euros, sent uns dels pocs Ajuntaments de la Ribera en deute 0 i superàvit, els comptes municipals finalitzen amb estalvi net i positiu, per la qual cosa es podrà destinar aquesta quantia a inversions financerament sostenibles.

L’Ajuntament de Castelló està ara en una de les millors situacions econòmiques de la seua història, podem dir que l’Ajuntament en aquest moment té un nivell econòmic molt bo gràcies a “la bona gestió econòmica” realitzada pel seu equip de govern.

Tot aquest esforç econòmic es destinarà a seguir congelant o baixant els impostos, a millorar les polítiques socials i a invertir en obres i serveis. Encara que no podem gastar tot el superàvit perquè hem de complir uns requisits que són: el criteri d’estabilitat pressupostaria i la regla de la despesa, no podem augmentar la despesa en més d’un 2,4 % de l’any anterior.

També s’està treballant en el descens dels denominats ‘saldos de dubtós cobrament’ o deutes que es tenen amb l’ajuntament, s’estan impulsant des de l’àrea de recaptació, a l’administració electrònica i a la creació de l’oficina virtual del contribuent.

Superàvit 2017

Resultat pressupostari ajustat: 1.559.528,85 €
Habitants: 7.209
Superàvit per habitant: 216,33 €

Aquestes xifres són el resultat d’una gestió seriosa, rigorosa i responsable, l’Ajuntament de Castelló és un dels que menor pressió fiscal exigeix als seus ciutadans i un dels més sanejats que existeixen en l’actualitat a la comarca de la Ribera.


0 comentaris

Deixa un comentari