L’agrupació d’electors GCiE des de l’inici d’aquesta legislatura hem assumit la nostra responsabilitat política atorgada pels electors i, en coherència, ho constatem , tot i participant en totes les reunions dels òrgans municipals en què tenim representació, argumentant i explicant totes i cadascuna de les decisions; per difícils que aquestes siguen, fins i tot l’abstenció, quan s’han esgotat els intents de consens per sumar voluntats en una mateixa línia. Tenim el compromís d’explicar totes i cadascuna de les nostres accions, tant al nostre electorat com a tota la societat castellonera. Aquesta és la nostra transparència: informar i explicar cada acció i cada decisió, puntualment i directa, sense esperar que passen quatre anys per fer-ho públicament.

No tenim cap posicionament apriorístic respecte de les mocions i propostes que presente qualsevol dels grups municipals i, a més, hem afavorit amb el nostre vot que totes les presentades, fins i tot en tràmit d’urgència, es debatisquen i es voten en el plenari. Després cada grup ha votat el que ha estimat convenient en base als seus criteris.

GCiE, respecte de la moció presentada pel PSPV-PSOE per a la compra del Cine Rex, tot i estar d’acord l’adquisició d’aquest edifici, ens vam abstindre per les raons següents:

  • Considerant els interessos generals de tot el poble, vam fer una sèrie de suggeriments amb l’objectiu de millorar la moció presentada pel PSPV-PSOE, els quals no van ser considerats pel representant d’aquest partit, amb l’afirmació que la redacció de la moció no es tocava. Els nostres suggeriments demanaven que la moció incloguera un projecte pressupostari d’adquisició, de rehabilitació, i del posterior funcionament-ús polivalent d’aquest edifici, a més, d’aquell que li donarà la Societat Musical.
  • Després d’escoltar totes les intervencions i, considerant les explicacions del sr. Alcalde sobre un acord en l’anterior legislatura per a aquesta compra , així com, el posterior expedient d’expropiació pel preu considerat excessiu que posava el propietari, nosaltres ens decidírem per l’abstenció.
  • Amb la nostra abstenció, a pesar de no estar d’acord amb la redacció final, vàrem propiciar que la moció prosperara, sobretot perquè pensem que el Rex pot ser de molta utilitat per al poble, però el que no volem és la seua adquisició a qualsevol preu i sense un projecte racional, participat i explicat. Podíem haver votat en contra i haver possibilitat el vot de qualitat que haguera estat decisiu, i aleshores la moció, segurament, no haguera prosperat. D’això n’érem conscients.

Davant de les particulars interpretacions, la realitat tossuda demostra que: sempre hem votat a favor del debat i del diàleg en totes les mocions presentades per qualsevol partit. Sempre hem buscant el consens i hem justificat i argumentant el nostre posicionament.

Per últim, quan defensem un posicionament i unes idees, sols argumentem i exposem les raons que les sustenten sense recórrer a la desqualificació, perquè estem convençuts que l’acció política i ciutadana cal explicar-la i que el debat polític pot ser cordial i distés.

Més que véncer el que cal és convéncer

GCiE-Gent de Castelló i d’Esquerra

Categories: Articles