Moció de GCiEC per a que l’ajuntament patrocine les despeses de seguretat de les activitats sense ànim de lucre


Amb la finalitat de promoure l’àmbit associactiu local i la participació ciutadana, Gent de Castelló i d’Esquerra Compromís (GCiEC), ha presentat una moció al registre de l’ajuntament en la que es demana que es prenguen els acords següents:

1r.- Que l’Ajuntament figure com a Patrocinador dels actes sense ànim de lucre, que les associacions locals programen per a tot el poble de Castelló i autoritze l’Ajuntament.

2n.- Que l’Ajuntament adopte les mesures oportunes per tal d’incloure en l’assegurança municipal els canvis que tinguen que produir-se per tal que cobrisca també les activitats autoritzades a les associacions a la via pública.

3r.- Que l’Ajuntament establisca un conveni amb la Creu Roja per tal d’abaratir la despesa dels serveis sanitaris necessaris per al desenvolupament d’aquestes activitats de les associacions.

4t.- Que l’Ajuntament pose a l’abast de les associacions, sempre que siga possible, les instal·lacions municipals pròximes als actes per tal d’utilitzar els serveis.

GCiEC

Castelló de la Ribera, 13 d’octubre de 2011

Categories: Mocions