GCiE presenta una moció per a que lliure l’avantprojecte de pressupost de 2010, per a aprovar-lo abans del 31-12-2009.

Per tercer any consecutiu, GCiE ha presentat en el registre d’entrada una moció en la que es demana que el Ple de l’Ajuntament, acorde: “1r.- Que es lliure l’avantprojecte de pressupost municipal exercici 2010 a tots els grups municipals en el termini del mes d’octubre de 2009. 2n.- Que per part de l’Alcaldia es propose al Ple l’aprovació del pressupost de l’exercici 2010 abans del 31-12-2009”.

L’elaboració del pressupost municipal és una competència de l’Alcaldia, però volem que aquest tema essencial per a la hisenda municipal es debatisca i es parle en el Ple, i más quan al llarg d’aquesta legislatura els pressupostos municipals de 2008 i de 2009 són els mateixos pressupostos que els de l’exercici de 2007, prorrogats dues vegades consecutives.

El nostre grup discrepa d’aquesta forma de treballar per part de l’Alcaldia, i intentem cada any que els pressupost s’aproven abans del 31 de desembre. Si el govern central és capaç d’aprovar el pressupost general de l’estat abans del 31 de desembre, ens preguntem, per què no és possible en l’Ajuntament de Castelló? Si en l’època de l’Alcalde d’EU Sr. Vizcaino, que sols tenia 5 regidors, s’aprovaven tots els anys i per consens els pressupostos municipals, per què ara no és possible?


En pdf l’escrit de la moció.


GCiE-Gent de Castelló i d’Esquerra

Castelló de la Ribera, 12 de setembre de 2009.