+ plural + democràtic + participatiu + transparent


L’Administració Pública més immediata als ciutadans és l’ajuntament. Nosaltres volem un model d’ajuntament que siga un projecte compartit, amb més compromís ètic, amb més democràcia activa, més informació i més participació. Un ajuntament basat més en la voluntat política que en les partides pressupostàries, es comprometrà a:

 • Atorgar representació en la Junta Local de Govern a tots els grups municipals .
 • Informar semestralment de la situació econòmica de la hisenda municipal.
 • Assignar, per consens, la gestió d’una àrea amb la corresponent partida pressupostaria, a cadascun dels 13 regidors/es.
 • Aprovar la política urbanística, el desenvolupament del PGOU i els pressupostos municipals de forma participativa i per consens: deutes, inversions, despeses i impostos, possibilistes, per a obtenir millors serveis per al poble.
 • Fer un Debat anual sobre l’estat del municipi al Teatre Ideal entre l’alcalde i els candidats portaveus dels grups municipals.
 • Fer assemblees d’electors, anualment, perquè els càrrecs públics expliquen el treball realitzat i se’ls puga preguntar per valorar la gestió.
 • Obrir tots els mitjans de comunicació públics a la participació de la societat castellonera (associacions, particulars, …). Retransmissió en directe i pels mitjans públics possibles dels plens i actes de la corporació municipal d’interés per a la ciutadania.
 • Assignar una partida pressupostària per a legalitzar ràdio Castelló, potenciar-la i perquè participen estudiants, gent jove, associacions, etc.
 • Potenciar la “web” municipal amb la possibilitat de realitzar els tràmits administratius per internet. Implantar, progressivament, la “wifi” municipal gratuïta en tot el casc urbà.
 • Facilitar un espai a tots els grups municipals perquè puguen opinar en tots el mitjans de comunicació municipals.
 • Posar en marxa l’Oficina de mediació entre ciutadans i l’ajuntament (OMECA) per a la resolució de conflictes de forma dialogada.