Democràcia és participar. La ciutadania s’ha d’implicar en els afers públics que ens afecten com a col·lectivitat. Una forma de participar és acudir personalment als plens de l’ajuntament.

Per això, des de GCiE-Compromís vos recomanem a tots/es els castelloners/es que acudiu al proper Ple Ordinari de l’ajuntament del pròxim dijous dia 21 de juliol a les 22 h.

Ordre del dia:

1.- Aprovació de l’esborrany de les actes de les sessions anteriors (11 de juny, 28 de juny i 11 de juliol)

2.- Donar compte dels acords adoptats per resolució d’Alcaldia.

3.- Operació financera Reial Decret llei 81201 1.

4.- Nomenament representant de l’Ajuntament a la Comunitat d’usuaris de Vertits Ribera Alta

5.- Aprovació denominació tres carrers zona Ronda l’Almenà.

6.- Lectura i aprovació tres mocions presentades pel Grup Municipal d’Esquerra Unida del País Valencià.

7.- Torn obert de paraula, precs i preguntes.

GCiE-Compromís

Castelló de la Ribera

18 de juliol de 2011

www.gentdecastello.org

Categories: Ajuntament