GCiE: Posició respecte de la proposta de l’alcaldia sobre el cinema Rex: compra, projectes i obres, en el ple de 16-4-2009.

En el punt 4t del Ple del dia 16-4-2009, es va tractar la proposta de l’Alcaldia d’adquirir el Cinema Rex per a convertir-lo en Auditori Municipal (preu compra 540.088 €), contractar els projectes i les obres de rehabilitació (preu projectes i obres 867.447 €). Aquests fons eixiran del “Pla Camps” d’ajudes als municipis, que per a Castelló li corresponen 1.500.000 €.

La posició de GCiE va ser votar a favor de la compra, i votar en contra de destinar la totalitat de la resta de diners als projectes i obres, d’acord amb els arguments i explicacions que es van donar per escrit en el mateix Ple i que reproduïm a continuació:

PRIMER.- Qüestió prèvia. Demanem que per la Secretaria i Intervenció aclarisquen: quina Administració aportarà els fons econòmics per a la compra, redacció de projectes i execució d’obres del Cinema Rex? quins costos reals suposarà per al nostre ajuntament? ens poden aclarir si la situació econòmica actual del dèficit municipal és estructural o conjuntural?

SEGON.- El sentit del vot. Si els fons econòmics són tots aportats per la Generalitat Valenciana, i no són fons municipals, el nostre vot serà favorable al primer punt de la proposta de l’Alcaldia, és a dir, votarem SÍ a la compra del cinema Rex. Però no estem d’acord amb la resta d’inversions en projectes i en execució d’obres a fer en aquest edifici, per considerar que destinar quasi el 100 % del Pla “Camps” a una sola obra, no ens sembla el més adequat ni corecte per als interessos col·lectius de Castelló, per les raons següents:

1a.- Perquè encara queden propostes del nostre G.M. per al Pla Zapatero (Fons Estatal d’Inversió Local d’ajuda als municipis), presentades en escrit per al ple de gener de 2009, pendents de solucionar com són:

.- Col·locació de “pipi-cans” en els diferents barris del poble.

.- Construir l’Espai Fester Alternatiu a l’antic poliesportiu.

.- Estudis de la ràdio local.

.- Casal jove a l’antic edifici del COM (pl. de l’ermita).

.- Llevar sostre dels barracons d’Infantil del CEIP Severí Torres.

.- Fer reparacions i millorar el sistema de calefacció del CEIP Severí Torres.

2a.- Perquè la ciutadania ens ha fet arribar altres necessitats que estan per atendre des de l’ajuntament com ara:

.- Manteniment general i anual dels camins del terme de competència municipal.

.- Reforma de la casa de la cultura seu de l’EPA: canvi de les finestres, aparells d’aire condicionat, material, etc.

.- Consolidar i evitar possibles problemes en l’estructura del Cinema Califòrnia, creant una escola-taller per donar feina als joves del poble.

3a.- Perquè no ens sembla gens coherent tindre comprat ja fa uns anys el Cinema Califòrnia, en el qual no s’ha fet cap inversió d’envergadura ni cap obra de restauració ni manteniment de l’edifici, i ara es pretén comprar i restaurar totalment el Cinema Rex que es troba en millors condicions de conservació. No entenem la posició del grup de govern.

4a.- Perquè en estes decisions que prenem en la Corporació no s’ha implicat, ni preguntat, ni s’ha assessorat a través de cap dels Consells Locals, tant sectorials com el de participació ciutadana.

5a.- Perquè posats a decidir demanar quasi el 100 % dels fons autonòmics en una sola inversió, quina hauria de ser: el cinema Rex o la residència-centre de dia tot junt en l’antic Severí Torres, que a més de solucionar una necessitat col·lectiva de caràcter social, crearia llocs de treball? No volem dir en això que el cinema Rex no siga una necessitat col·lectiva de caràcter cultural. Volem plantejar el debat sobre si decidir quasi tot en una sola inversió o sobre si decidir repartir en la major part dels fons en el major número de projectes i/o en projectes que puguen crear ocupació per a aturats, tal i com es troba la situació de crisi econòmica actual.

TERCER.- Finalment, volem fer constar una proposta, siga quin siga l’acord del ple: que es definisquen els usos del futur Auditori Cinema Rex, i que s’arribe a un acord just d’un ús especial per la Societat Musical Lira Castellonera, però no exclusiu per aquesta entitat”.

Castelló, 16 d’abril de 2009.

Moisès Vizcaino Garrido

Portaveu G.M. GCiE-Gent de Castelló i d’Esquerra.