Preguntes plantejades per GCiE en l’últim plenari:

En el Ple ordinari del dia 21 d’agost de 2008, el nostre company Moisès Vizcaino, en el punt 6, de precs i preguntes dels regidors, li va preguntar al Sr. Murillo (EU), Regidor de Medi Ambient, i al Sr. Alcalde (EU), si s’havia formulat la corresponent denúncia al SEPRONA (Servei de protecció de la natura de la Guàrdia Civil) i si s’havia iniciat el corresponent expedient de disciplina urbanística, en relació als abocaments d’enderrocs d’obra fets en diverses parcel·les rústiques del terme.La resposta a aquesta qüestió va ser que per les dates que estem i per falta de personal encara no s’han fet les corresponents indagacions, i que a partir de setembre es faran les gestions oportunes.Des de GCiE continuarem demanant tota la informació sobre aquest tema, exigint que s’aplique la legalitat a qui haja comés alguna irregularitat contra el medi ambient en els abocaments fets dalt de l’Escalona.

enllaç article denunciant el soterrament d’enderrocs d’obra en parcel·les rústiques situades dalt de la Séquia Escalona.


Altra pregunta sobre l’interventor: També es va plantejar quina retribució tindrà l’actual T.A.G. (Tècnic d’Administració General), Sr. Jordi Mena, nomenat recentment Interventor accidental. El Sr. Alcalde va contestar que se’l retribuirà com a Interventor.

Precs.- Pel nostre grup de GCiE, es van fer dos precs a l’alcaldia i un al regidor responsable del BIM-El Miragall:1r.- Que reconegera públicament la feina feta per la traducció al valencià del PGOU, feta pel ciutadà Sr. Vicent Sala Bou, de forma gratuïta.2n.- Que en el proper BIM-El Miragall es diferencien molt bé les seccions de resum d’acords del ple del resum dels acords de la Junta de Govern Local.3r.- Que facilite al nostre grup la infraestructura mínima per rebre visites de la ciutadania com a regidor de participació ciutadana i com a grup municipal.Castelló, agost de 2008.