Hui dia, moltes persones arreu de tot l’Estat Espanyol -també al País Valencià, a la Ribera i a Castelló- no poden escalfar el seu habitatge a l’hivern, simplement perquè no tenen recursos econòmics suficients per fer front a les factures de subministrament de la llum o del gas. Esta situació constitueix un aspecte del que s’anomena pobresa energètica, terme que s’ha popularitzat recentment -programa de Salvados inclòs- però que descriu una realitat que fa anys que es produeix, sols que el context econòmic, social i laboral actual ha contribuït a agreujar.
La pobresa energètica ha empitjorat les condicions de vida de moltes persones, algunes de les quals no havien patit mai esta situació, mentre que d’altres ja fregaven el llindar de la pobresa molt de temps enrere, però que amb les complicades circumstàncies actuals tenen poques possibilitats de reeixir-ne.
L’agument progressiu, constant i imparable del preu dels subministraments energètics -llum elèctrica, gas natural, gas butà- als darrers anys, sumat a les reduccions salarials, l’atur i les dificultats econòmiques d’un cada dia major nombre de famílies, així com la mala qualitat de molts habitatges construïts fins i tot a les darreres dècades, i la limitació o reducció d’alguns ajuts o subsidis, han fet que per a molta gent els serveis d’electricitat, gas o -també-, aigua, s’hagen convertit en una despesa quasi impossible d’afrontar.

La pobresa energètica té diversos impactes socials i mediambientals, afecta a la salut i la qualitat de vida de les persones que la patixen, inclosa la salut psíquica per les complicacions que genera l’acumulació de deutes i el sobreesforç constant que s’ha de fer per pagar els subministraments. Afecta, per tant, al dret de tota persona a tindre una vida digna.


   

Categories: Uncategorized