Quin model d’ajuntament volem: un d’autoritarisme o un de consens, confiança, delegació i cooperació?

Deixarem ben clar que, a nivell local, estem d’acord amb la majoria de les propostes programàtiques d’EU, és a dir, les discrepàncies sobre el model de poble són ben poques en la teoria que consta per escrit als programes.

Ara bé, sí que discrepem radicalment en la pràctica quotidiana de fer política, dia a dia, en les formes de treball individualista, en les maneres de tractar-nos als regidors/es de l’oposició i, també a la ciutadania, en les incoherències programa/pràctica, en les excuses per incomplir o retardar el compliment d’alguns acords plenaris, i en els criteris de la gestió institucional municipal, que duen endavant l’Alcaldia, i els dos fidels col·laboradors i tècnics de la seua total confiança, que ocupen, la Secretaria i la Intervenció – abans Finestra Única – del nostre ajuntament.

S’ha arribat a un moment polític en el qual el poble de Castelló, si pretenem solucionar i eixir de l’actual situació política, ens haurem de plantejar quin model de gestió d’ajuntament volem i actuar en conseqüència. Per això, plantegem per al debat les preguntes següents:

1) Volem l’actual model d’autoritarisme personalista, que tant si continua l’actual Alcaldia com si entra el PP, continuarà a Castelló a partir de 2011

o

volem un model basat en la cooperació, la corresponsabilitat, la coordinació, el º consens, la co-decisió, la col·laboració, la co-elaboració, la coherència, i la participació pública?

2) Volem l’actual model on quasi tot es decideix bàsicament per l’Alcaldia i els dos tècnics del grup A de la seua total confiança

o

volem un model on les decisions més importants que afecten el veïnat es prenguen de forma col·lectiva (des del diferents equips de treball dels grups polítics) i comunitària, des de la participació pública d’entitats i ciutadania representats en els diferents consells locals?

3) Volem una política de personal de continu creixement amb la despesa de més de la meitat de pressupost municipal, d’enfrontament històric amb els sindicats, de tracte incorrecte a determinats funcionaris i/o treballadors/es públics, amb la consegüent desmotivació i de decisions arbitràries en el repartiment de la productivitat

o

volem una política de personal més racional, més justa, objectiva i de tracte igualitari, que estructure la feina de l’ajuntament en departaments ben coordinats i que es concentre en la bona atenció, la confiança en les persones i en la resolució efectiva dels problemes de tot el veïnat?

4) Volem l’actual model d’Alcaldia amb dedicació exclusiva 24 h. al dia, 365 dies a l’any, amb una dinàmica de treball totalment individualista i personalista, que és poc eficaç en la resolució dels afers més importants de la vida local, tal i com podem comprovar després de 10 anys seguits

o

volem un model d’Alcaldia amb dedicació no exclusiva, més compartida, amb una dinàmica de treball en equip, capaç de buscar el consens polític i ciutadà, que siga capaç de resoldre els problemes de sempre?

En definitiva: el debat és ben senzill, volem una gestió política basada únicament en “manar un”, com és l’actual, o en volem una altra diferent basada en “governar amb”?

GCiE
Castelló de la Ribera
Novembre de 2009