L’agrupació d’electors GCiE, ens ha tramés per a la seua publicació el text complet de l’entrevista que per part de la col·laboradora del Miragall, se li va fer a Lluís M. Piqueras sobre la presentació del reglament del Fòrum Castelloner de Participació al ple municipal i la seua desestimació per part de la resta dels grups polítics.

Com sorgeix la idea de crear un Fòrum Castelloner de Participació. Ja la portàveu al programa?

Efectivament no ha estat una improvisació perquè ja déiem en el nostre programa en l’apartat Model de Municipi, Les persones:

• Un poble amb autèntica participació ciutadana: associacions cíviques, consells sectorials i assemblees de veïns. Potenciació de l’associacionisme amb més assessorament, mitjans i incidència en la gestió pública. Implantació dels espais regulars de participació (consultes i reunions periòdiques, propostes i estudi de projectes, …).

A més del que també déiem en el Model d’Ajuntament, en el qual ens comprometíem a crear molt del que es recollia al FOCAP, que no és altra cosa que el Consell Municipal de Participació Ciutadana, al qual hem denominat Fòrum Castelloner de Participació:

  • Informar semestralment de la situació econòmica de la hisenda municipal.
  • Fer un debat anual sobre l’estat del municipi al Teatre Ideal entre l’alcalde i els candidats portaveus dels grups municipals.
  • Fer assemblees d’electors, anualment, perquè els càrrecs públics explicaren el treball realitzat i se’ls poguera preguntar per valorar la seua gestió.
  • Obrir tots els mitjans de comunicació públics a la participació de la societat castellonera (associacions, particulars, …). Retransmissió en directe i pels mitjans públics possibles dels plens i actes d’interés de la corporació municipal per a la ciutadania.
  • Assignar una partida pressupostària per legalitzar ràdio Castelló i potenciar-la perquè participen estudiants, gent jove, associacions, etc.
  • Potenciar la “web” municipal amb la possibilitat que la ciutadania puga realitzar els tràmits administratius per internet, així com implantar, progressivament, la “wifi” municipal gratuïta a tot el casc urbà.
  • Facilitar un espai a tots els grups municipals perquè puguen opinar en tots el mitjans de comunicació locals.
  • Posar en marxa l’Oficina de Mediació entre ciutadans i l’ajuntament (OMECA) per a la resolució de conflictes de forma dialogada.

Com valores el procés que s’ha dut en aquest projecte que ha acabat finalment en la desestimació per part de la resta de grups.

Com ja déiem en els antecedents de la moció presentada al plenari de 17 de gener de 2008, han estat quatre mesos, desaprofitats, per dir-ho d’una manera suau, en reunions estèrils, malgrat els esforços realitzats per aproximar postures i consensuar un model de fòrum de participació.

Quin penses que pot ser el motiu del canvi d’opinió d’EU? I respecte de la postura del PP?

Tampoc estaria gens malament que els ho preguntares a aquests partits, però al nostre parer poden ser dos els motius, a saber:

– un podria ser que, malgrat el que manifesten institucionalment i amb la “boca gran” del partit, no s’ho acaben de creure això de la participació ciutadana i, a més a més, aquells que manen i els altres que poden manar, li tenen por a allò que desconeixen i –de moment– no controlen,

– l’altre, potser siga que no els parega bé que a nivell local el grup minoritari (que ni tan sols és un partit), s’atrevisca a “reinventar” un model de fòrum distint del que proposava la FVMP –pactat per tots els “partits amb majúscules”– i, alhora estiga marcant els “tempus” i l’acció política a l’ajuntament de Castelló. Marquem la política o ells pensen que la volem marcar, i això, no ho poden tolerar. Per tant, en ambdós casos està justificat el colp de timó per cridar a l’ordre i resituar la iniciativa política.

Per nosaltres la participació ciutadana és una cosa molt seria i cal anar amb mesura i tranquil·litat, sense presses, però tampoc sense pauses. Amb coses ja consensuades per tots els partits, diuen uns; mentre que els altres diuen que primer caldrà elaborar el ROM i després el Fòrum de participació ajustat a la futura llei de participació ciutadana valenciana.

Quin va ser el punt/article/motiu principal de discussió?

La veritat –i tu ho pots comprovar comparant els dos esborranys– és que cap en especial, perquè totes les esmenes que es presentaren, sí totes, després d’un breu intercanvi d’argumentacions, foren acceptades i incorporades al text del segon esborrany. A més, ja hem dit que sols EU va presentar i defensar esmenes, mentre que la resta dels grups no va participar en les discussions per absència d’esmenes o/i per plantejament inicial.

Si el 2n esborrany del FOCAP haguera estat aprovat, quina seria la seua composició (només he pogut llegir el primer)? Per què proposeu eixa distribució?

Ara ja saps que la mateixa que tenia en el 1r esborrany i proposem aquesta distribució perquè creiem que la participació ha de ser tant des del moviment associatiu, com des de cada ciutadà en particular.


No penses que es repeteix molta gent que ja té veu i vot en altres entitats/organismes locals?

I per això mateix també se’ls ha de tenir en compte a l’hora de dissenyar i contrastar la gestió municipal. Qui sabrà més d’escacs que el club l’Alfil, de música de banda que la Lira o de falles que la JLF?. Per tant, amb quines persones caldrà comptar per a la participació ciutadana millor que aquelles que han manifestat el seu interés i el seu coneixement per alguna de les coses que també interessen a la col·lectivitat ?.

Quins avantatges li veus a aquest tipus d’organisme? I quins desavantatges?

El més positiu és sense cap tipus de dubte possibilitar la implicació de tota la ciutadania, a nivell individual i col·lectiu, en la resolució dels problemes que ens afecten, amb l’objectiu de millorar la nostra comunitat més próxima, el poble. Poble entés des de les persones i la millora de la seua qualitat de vida a tots el nivells. Volem que la democràcia no siga només representativa, d’anar a votar i poca cosa més, sinó que volem crear els mitjans perquè aquesta democràcia tan jove, siga cada dia més participativa, que els ciutadans puguem, dir i exigir, sense esperar que passen quatre anys.

Desavantatges, si funciona no li’n veig cap. Primer hem de fer que la criatura nasca i es desenvolupe, la mateixa participació permet perfeccionar i millorar el funcionament.

Quins temes t’imagines/penses que es podrien tractar i solucionar en el FOCAP?

Tots els que estan recollits en els esborranys com a competències del mateix i que també formaven part del programes electorals de moltes de les formacions polítiques:

pressupostos participats, audiències públiques, debats de l’estat del municipi, consultes, referèndums, informes participatius, agenda 21 local, OMECA, ….

Supose que penses que no, però igualment faig la pregunta: no creus que un organisme amb aquest tipus de reglamentació (necessària però igualment burocràtica, amb històries per a cada pas…) acaba caient en el mateix de sempre: distanciar al poble dels que prenen les decisions (que és justament contra el que es pretén lluitar)?

Això pot passar amb qualsevol organisme. Tot depèn de per a què s’use i com es gestione. L’ús i el funcionament són essencials. Tenir idees, creure en elles i actuar en conseqüència, això és fonamental. La qüestió és, volem il·lusionar la gent en la participació de la gestió del que és seu i li pertoca per dret, o volem desgastar i avorrir la gent en processos inútils i estèrils que no porten a cap lloc ni a cap resultat positiu (com passa massa sovint, malgrat la bona disposició i la constància de les persones).

Com es podria solucionar aquest vici de la societat?

Segurament il·lusionant la gent a través de projectes de participació amb objectius senzills, clars, seriosos i que ens permeten –en breu– obtenir resultats satisfactoris.

I ara que no ha estat aprovat, què fareu amb el projecte?

Diuen que el món no és dels sabuts sinó més bé dels cabuts, dels perseverants.

La setmana següent al plenari del 17 de gener retirarem el FOCAP de la Comissió Informativa, perquè altres grups tinguen via lliure per proposar un altre model de fòrum en què tots estiguem disposats a negociar i consensuar, partint del model de Consell Municipal de Participacio Ciutadana de la FVMP, que l’Alcalde es va comprometre a impulsar, i que a hores d’ara encara està per presentar en la Comissió de Festes Joventut i Participació Ciutadana (que no es reuneix des del 7 de desembre)”.

Però, per si tarda massa en reiniciar-se aquest procés ara s’apuntarem a la proposta de la PCiC (Plataforma Cívica Castellonera) de creació del FOCAD (Fòrum Castelloner de Debat) i ajudarem a totes i tots aquells que estiguen disposats a obrir noves vies de participació per tal d’anar fent camí per Castelló.

Categories: ArticlesFOCAP